חלמיש Лучшие бренды для дизайна интерьера
03-6279032
 1. Халамиш >
 2. Облицовка стен >
 3. Профили и окантовки >
 4. Трёхмиллиметровые профили

Профили и окантовки: Трёхмиллиметровые профили

Трёхмиллиметровые профили

???????? ??????? ??????? ? ??????? ????????? ???????? ???????????? ?????? ??? ?????????? ??????. ??? ?? ???????, ??????? ?????????? ??????? ?????? ? ???????? ????????? ? ??????? ??????? ???????.
????? ?? ???????? ????? ?????? ???????, ?????????? ???????????? ? ???????????? ?????????. ?????? ???????? ???????, ???????? ????????? ? ??????? ???????? ?????? ?? ???????? ????????????? ?? ? ??????? ?????????, ?? ?? ????????????? ? ????????????????. ???????? ??????? ?????????? ??? ????????? ??????? ??? ???????? ? ?????????? ????? ??? ?????????? ? ?????????? ????????, ??????? ????????? ? ????????????? ????? ??? ?????????.פרופיל 3 מ"מ N451. Размер: 0.4*270
Модель N451
Размер: 0.4*270

Технические спецификации
פרופיל 3 מ"מ AL411. Размер: 0.45*270
Модель AL411
Размер: 0.45*270

Технические спецификации
Цена: NIS 211 на единицу.
פרופיל 3 מ"מ AL410. Размер: 0.45*270
Модель AL410
Размер: 0.45*270

Технические спецификации
פרופיל 3 מ"מ AL409. Размер: 0.45*270
Модель AL409
Размер: 0.45*270

Технические спецификации
פרופיל 3 מ"מ AL408. Размер: 0.45*270
Модель AL408
Размер: 0.45*270

Технические спецификации
פרופיל 3 מ"מ AL407. Размер: 0.45*270
Модель AL407
Размер: 0.45*270

Технические спецификации
Цена: NIS 281 на единицу.
פרופיל 3 מ"מ AL403. Размер: 0.45*270
Модель AL403
Размер: 0.45*270

Технические спецификации