חלמיש Лучшие бренды для дизайна интерьера
03-6279032
 1. Халамиш >
 2. Напольное покрытие >
 3. Напольные покрытия по размеру >
 4. Керамогранит 60/60

Напольные покрытия по размеру: Керамогранит 60/60

Керамогранит 60/60

????? ?????????? ???????? ??? ???? ???????? ????? ?? ????? ?????? ??????? ??? ????????????? ??? ???????. ??? ?????????? ???????? ? ?????? ??????, ??????? ?? ????????, ? ???????????? ??????? ????????? ??? ????? ???????, ?????? ????????? ? ??????? ???????????? ????? ???????????? ?????.
?????????? ????? ????????????? ???????????? ??? ??????? ???? ????. ? ???????? ??????? ?? ?????? ??????????? ???????? ??????? ??????? ???????????? ??????, ??????? ????????? ?????????? ? ???????, ???????? ?????? ???????? 60/60. ??? ?????????, ?? ????????, ????????? ? ???????? ? ????????? ? ?? ????????? ????? ??? ????. ??? ????????? ? ????? ???????? ? ???????? ??? ??? ???????? ????, ??? ? ??? ????. ? ?????????? ? ??????? ?? ????????????? ? ??????? ????????, ??????? ???????? ?? ??????, ???????? ??????? ????? ????? ??????????????? ?????? ?? ??????????? ????????. ????? ??????? ? ???????? ??????? ??? ??????, ??????, ??????????? ???????? ? ??????. ?? ???????? ??????????? ?? ??? ? ????? ??????????? ????? ??? ? ????????? «???????????? ? ??????????????? ????????? ????????».אריחי ריצוף פורצלן דמוי בטון 65805. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 60*60
Модель 65805
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 60*60
אריחי ריצוף פורצלן דמוי בטון 65804. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 60*60
Модель 65804
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 60*60
אריחי ריצוף פורצלן דמוי בטון 65803. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 60*60
Модель 65803
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 60*60
אריחי ריצוף פורצלן דמוי בטון 65802. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 60*60
Модель 65802
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 60*60
דגם 60613. 
Размер: 60*60
Модель 60613
Размер: 60*60
דגם 66020. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 60*60
Модель 66020
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 60*60
אריחי ריצוף פורצלן מטאלי 60845. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 60*60
Модель 60845
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 60*60
אריחי ריצוף גרניט פורצלן 60*60 2466. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 60*60 
תוצרת ספרד.
2466 Размер: 60*60 
1099 Размер: 75*75 
1687 Размер: 100*100 (יש במלאי)
Модель 2466
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 60*60
תוצרת ספרד. 2466 Размер: 60*60
1099 Размер: 75*75
1687 Размер: 100*100 (יש במלאי)
דגמים 1099 2466. Противоскользящее покрытие R10 
2466 Размер: 60*60 
1099 Размер: 75*75 
1687 Размер: 100*100(יש במלאי)
Модели 1099 2466
Противоскользящее покрытие R10
2466 Размер: 60*60
1099 Размер: 75*75
1687 Размер: 100*100(יש במלאי)
אריחי ריצוף גרניט פורצלן 60*60 2094. Противоскользящее покрытие R10 Размер: 60*60 
1092 Размер: 60*60 
2094 Размер: 75*75 
99212 Размер: 100*100
Модель 2094
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 60*60
1092 Размер: 60*60
2094 Размер: 75*75
99212 Размер: 100*100
דגמים 1092 2094. Противоскользящее покрытие R10 
1092 Размер: 60*60 
2094 Размер: 75*75 
99212 Размер: 100*100
Модели 1092 2094
Противоскользящее покрытие R10
1092 Размер: 60*60
2094 Размер: 75*75
99212 Размер: 100*100
אריחי ריצוף חוץ ציפחה - SLATE 65044. Противоскользящее покрытие R11 
Размер: 60*60
Модель 65044
Противоскользящее покрытие R11
Размер: 60*60
אריחי ריצוף חוץ ציפחה - SLATE 65045. Противоскользящее покрытие R11 
Размер: 60*60
Модель 65045
Противоскользящее покрытие R11
Размер: 60*60
אריחי ריצוף חוץ ציפחה - SLATE 65046. Противоскользящее покрытие R11 
Размер: 60*60
Модель 65046
Противоскользящее покрытие R11
Размер: 60*60
אריחי ריצוף חוץ ציפחה - SLATE 65049. Противоскользящее покрытие R11 
Размер: 60*60
Модель 65049
Противоскользящее покрытие R11
Размер: 60*60
אריחי ריצוף גרניט פורצלן 60*60 1002457. 
Размер: 60*60
Модель 1002457
Размер: 60*60
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 1002457. 
Размер: 60*60
Модель 1002457
Размер: 60*60
אריחי ריצוף גרניט פורצלן 60*60 1002468. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 60*60
Модель 1002468
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 60*60
אריחי ריצוף גרניט פורצלן 60*60 1002497. 
Размер: 60*60
Модель 1002497
Размер: 60*60
אריחי ריצוף פורצלן דמוי בטון 1002497. 
Размер: 60*60
Модель 1002497
Размер: 60*60
אריחי ריצוף גרניט פורצלן 60*60 1002496. 
Размер: 60*60
Модель 1002496
Размер: 60*60
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 1002496. 
Размер: 60*60
Модель 1002496
Размер: 60*60
דגם 60134. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 59.5*59.5
Модель 60134
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 59.5*59.5
דגם 60133. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 59.5*59.5
Модель 60133
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 59.5*59.5
דגם 60132. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 59.5*59.5
Модель 60132
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 59.5*59.5
דגם 60131. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 59.5*59.5
Модель 60131
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 59.5*59.5
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 59002. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 59.5*59.5
Модель 59002
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 59.5*59.5
דגמים 1092 2094. Противоскользящее покрытие R10 
1092 Размер: 60*60 
2094 Размер: 75*75 
99212 Размер: 100*100
Модели 1092 2094
Противоскользящее покрытие R10
1092 Размер: 60*60
2094 Размер: 75*75
99212 Размер: 100*100
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 60116. 
Размер: 59.5*59.5 Противоскользящее покрытие R10
Модель 60116
Размер: 59.5*59.5
Противоскользящее покрытие R10
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 60115. 
Размер: 59.5*59.5 Противоскользящее покрытие R10
Модель 60115
Размер: 59.5*59.5
Противоскользящее покрытие R10
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 60114. 
Размер: 59.5*59.5 Противоскользящее покрытие R10
Модель 60114
Размер: 59.5*59.5
Противоскользящее покрытие R10
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 60112. 
Размер: 59.5*59.5 Противоскользящее покрытие R10
Модель 60112
Размер: 59.5*59.5
Противоскользящее покрытие R10
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 60111. 
Размер: 59.5*59.5 Противоскользящее покрытие R10
Модель 60111
Размер: 59.5*59.5
Противоскользящее покрытие R10
אריחי ריצוף פורצלן דמוי בטון 69033. 
Размер:60*60 Противоскользящее покрытие R10 
ברב Размер: 60*90 50%, 60*60 33%, 60*30 17%.
Модель 69033
Размер:60*60
Противоскользящее покрытие R10
ברב Размер: 60*90 50%, 60*60 33%, 60*30 17%.

Технические спецификации
אריחי ריצוף פורצלן דמוי בטון 69032. 
Размер:60*60 Противоскользящее покрытие R10 
ברב Размер: 60*90 50%, 60*60 33%, 60*30 17%.
Модель 69032
Размер:60*60
Противоскользящее покрытие R10
ברב Размер: 60*90 50%, 60*60 33%, 60*30 17%.

Технические спецификации
אריחי ריצוף פורצלן מטאלי 60848. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 60*60
Модель 60848
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 60*60
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 66341. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 60*60
Модель 66341
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 60*60

Цена: NIS 175 за квадратный метр..
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 65046. Противоскользящее покрытие R11 
Размер 60*60 במלאי
Модель 65046
Противоскользящее покрытие R11
Размер 60*60 במלאי

Технические спецификации
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 1002483. 
Размер: 60*60 Противоскользящее покрытие R10
Модель 1002483
Размер: 60*60
Противоскользящее покрытие R10
אריחי ריצוף דמוי עץ 2418. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 60*60
Модель 2418
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 60*60
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 1002135. 
Размер: 60*60
Модель 1002135
Размер: 60*60
דגם 1002989. 
Размер: 60*60 Противоскользящее покрытие R10
Модель 1002989
Размер: 60*60
Противоскользящее покрытие R10
דגם 2562. 
Размер:60*60
Модель 2562
Размер:60*60
דגם 64607. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 60*60
Модель 64607
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 60*60
דגם 65023. 
Размер: 60*60 Противоскользящее покрытие R10
Модель 65023
Размер: 60*60
Противоскользящее покрытие R10

Цена: NIS 82 за квадратный метр..
אריחי ריצוף פורצלן דמוי בטון 60802. 
Размер: 60.8*60.8
Модель 60802
Размер: 60.8*60.8

Цена: NIS 98 за квадратный метр..
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 66349. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 60*60
Модель 66349
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 60*60
דגם 2562. 
Размер 60*60
Модель 2562
Размер 60*60
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 2351. 
Размер: 60*60
Модель 2351
Размер: 60*60
1001875. 
Размер: 60*60
1001875
Размер: 60*60
דגם 2222. 
Размер: 58.5*58.5
Модель 2222
Размер: 58.5*58.5
דגם 1543. 
Размер: 58.5*58.5
Модель 1543
Размер: 58.5*58.5
אריחי ריצוף פורצלן דמוי בטון 1012934. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 60*60
Модель 1012934
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 60*60
אריחי ריצוף פורצלן דמוי בטון 1012932. 
Размер: 60*60
Модель 1012932
Размер: 60*60
אריחי ריצוף קרמיקה נגד החלקה 5386. 
Размер: 60*60 Противоскользящее покрытие R10
Модель 5386
Размер: 60*60
Противоскользящее покрытие R10
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 1005386. 
Размер : 60*60 Противоскользящее покрытие R10
Модель 1005386
Размер : 60*60
Противоскользящее покрытие R10
פורצלן דמוי אבן 1682. Противоскользящее покрытие R10 
Размер 60*60
1682
Противоскользящее покрытие R10
Размер 60*60