חלמיש Лучшие бренды для дизайна интерьера
03-6279032
  1. Халамиш >
  2. Смесители >
  3. Компания Бонджио – смесители >
  4. T Mix

Компания Бонджио – смесители: T Mix

T Mix

В духе лучшей итальянской традиции, которая подчеркивает важность дизайна продукта наряду с качеством его производства, компания Бонджио с повышенной важностью относится к предварительным исследованиям и тратит требуемое время на дизайн. Усилия, вложенные в на это в компании, очень очевидны в результатах. Например, серия T Mix представляет собой истинную суть фразы «элегантность в простоте». Смесители, предназначенные для T-серии, впечатляют, потому что они выполнены в простых и чистых линиях. Такой смеситель будет соответствовать любому стилю дизайна любой ванной комнаты и будет прекрасно его украшать.ברז T Bongio סדרת T Mix 32538
Модель 32538
ברז T Bongio סדרת T Mix  32544QP
Модель 32544QP
ברז T Bongio סדרת T Mix 986-22
Модель 986-22

Технические спецификации
ברז T Bongio סדרת T Mix 986-16
Модель 986-16

Технические спецификации
T Mix 4
T Mix 4
T Mix 3
T Mix 3
T Mix 2
T Mix 2
T Mix 1
T Mix 1
ברז T Bongio סדרת T Mix  889. Размер 52*28
Модель 889
Размер 52*28
ברז T Bongio סדרת T Mix 32581
Модель 32581

Технические спецификации
ברז T Bongio סדרת T Mix 32583
Модель 32583

Технические спецификации
ברז T Bongio סדרת T Mix 32532
Модель 32532

Технические спецификации
ברז T Bongio סדרת T Mix 32544P
Модель 32544P

Технические спецификации
סט מדופן אמבטיה  T MIX ברז T Bongio סדרת T Mix 32531
T MIX Модель 32531

Технические спецификации
ברז פרח T MIX ברז T Bongio סדרת T Mix 32521
T MIX Модель 32521

Технические спецификации
אינטרפוץ + פיה מהקיר T MIX ברז T Bongio סדרת T Mix 32538
+ T MIX Модель 32538

Технические спецификации
אינטרפןץ 3 דרך T MIX ברז T Bongio סדרת T Mix 32524
3 ך T MIX Модель 32524

Технические спецификации
סוללה לאמבטיה T MIX ברז T Bongio סדרת T Mix 32526D
T MIX Модель 32526D

Технические спецификации
אינטרפוץ 4 דרך T MIX ברז T Bongio סדרת T Mix 32529
4 ך T MIX Модель 32529

Технические спецификации
פרח לבידה T MIX ברז T Bongio סדרת T Mix 32522
T MIX Модель 32522

Технические спецификации