חלמיש Лучшие бренды для дизайна интерьера
03-6279032
ON SALE
В компании Халамиш вы найдете множество различной продукции, предлагаемой по доступным ценам. Компания Халамиш представляет лидирующие на мировой арене дизайнерские и производственные фирмы с вневременными линиями производства. Мы обращаем особое внимание на обновление нашего инвентаря и выставляемых продуктов, в непосредственной близости от выхода новых коллекций дизайна во всём мире. В этом разделе вы получите удовольствие от высококачественной продукции, выполненной в классическом дизайне и по доступным ценам.
Этот раздел позволяет клиентам выбирать и комбинировать новейшую продукцию, недавно разработанную и изготовленную, и также продукцию, разработанную в предыдущие годы, и вместе с тем, до сих пор подходящую для использования в дизайне ванных комнат и кухонь. Все цены указаны до окончания запаса.
Модель 12780


Цена: NIS 830 .
Модель C2000
Размер: 20*20

Цена: NIS 9 ליח'.
Модель C902
Размер: 15*15

Цена: NIS 12 ליח'.
Модель C901
Размер: 15*15

Цена: NIS 12 ליח'.
Модель C98
Размер: 15*15

Цена: NIS 12 ליח'.
Модель C93
Размер: 15*15

Цена: NIS 12 ליח'.
Модель C92
Размер: 15*15

Цена: NIS 12 ליח'.
Модель C91
Размер: 15*15

Цена: NIS 12 ליח'.
Модель A652
Размер: 30*3

Цена: NIS 6 ליח'.
Модель A653
Размер: 30*5

Цена: NIS 6 ליח'.
Модель A644
Размер: 30*15

Цена: NIS 6 ליח'.
Модель A643
Размер: 30*5

Цена: NIS 4 ליח'.
Модель A641
Размер: 30*10

Цена: NIS 4 ליח'.
Модель A640
Размер: 30*10

Цена: NIS 4 ליח'.
Модель 99680A
Размер: 32*5

Цена: NIS 12 ליח'.
Модель 90340A
Размер: 33.3*3

Цена: NIS 6 ליח'.
Модель 40605A

Цена: NIS 6 ליח'.
Модель 16206A
Размер: 25*6

Цена: NIS 2 ליח'.
Модель 4946
Размер: 15*15

Цена: NIS 71 за квадратный метр..
Модель 2044
Размер:20*3

Цена: NIS 12 ליח'.
Модель 2038
Размер: 20*7.5

Цена: NIS 12 ליח'.
Модель 169
Размер: 30*1

Цена: NIS 12 ליח'.
Модель 166
Размер: 30*1

Цена: NIS 6 ליח'.
Модель 168
Размер: 30*1

Цена: NIS 6 ליח'.
Модель 164
Размер: 30*1

Цена: NIS 6 ליח'.
Модель 162
Размер: 30*1

Цена: NIS 6 ליח'.
Модель 160
Размер: 30*1

Цена: NIS 12 ליח'.
Модель 154
Размер: 30*1.20

Цена: NIS 12 ליח'.
Модель 152
Размер: 30*4

Цена: NIS 12 ליח'.
Модель 151
Размер: 30*2

Цена: NIS 12 ליח'.
Модель STINS800

Цена: NIS 199 ליח'.
Модель 5367

Цена: NIS 47 за квадратный метр..
Керамическая плитка 20/5/10
Модель SB04 SB14

Цена: NIS 117 ליח'.
Модель SB13

Цена: NIS 82 ליח'.
Модель SB11

Цена: NIS 82 ליח'.
Модель 90330C
Размер 89.3*7.5

Цена: NIS 6 ליח'.
Модель AX601
Размер 60*4

Цена: NIS 6 ליח'.
Модель AX269
Размер 60*2.2
Размер 59.8*2.2

Цена: NIS 6 ליח'.
Модель AX268
Размер 60*2.2

Цена: NIS 6 ליח'.
Модель AX267
Размер 60*2.2
Размер 59.8*2.2

Цена: NIS 6 ליח'.
Модель AX263
Размер 60*2.2

Цена: NIS 6 ליח'.
Модель AX261
Размер 60*2.2

Цена: NIS 6 ליח'.
Модель AX260
Размер 60*2.2

Цена: NIS 6 ליח'.
Модель AX113
Размер 60*1.5

Цена: NIS 6 ליח'.
Модель AX112
Размер 60*1.5

Цена: NIS 6 ליח'.
Модель AX111
Размер 60*1.5

Цена: NIS6 ליח'.
Модель AX110
Размер 60*1.5

Цена: NIS 6 ליח'.
Модель AX101
Размер 60*1.5

Цена: NIS 6 ליח'.
Модель AX100
Размер 60*1.5

Цена: NIS 6 ליח'.
Модель AX107
Размер 60*1.5

Цена: NIS 6 ליח'.
Модель AX73
Размер 60*3

Цена: NIS 6 ליח'.
Модель AX77
Размер 60*3

Цена: NIS 6 ליח'.
Модель AX70
Размер 60*3

Цена: NIS6
Модель 25046
Размер 25*25
Противоскользящее покрытие R10

Цена: NIS 129 за квадратный метр..
Модель 26133
Размер:32.6*16.2

Цена: NIS 22 за квадратный метр..
Модель 26132
Размер:32.6*16.2

Цена: NIS 22 за квадратный метр..
Модель P640
Размер: 60*30

Цена: NIS 12 ליח'.
Модель 96049
Размер: 120*60

Цена: NIS 105 за квадратный метр..
Цена: NIS 105 за квадратный метр..
Модель 91204
Размер: 120*120

Цена: NIS 117 за квадратный метр..
Модель 91002
Размер: 120*120

Цена: NIS 176 за квадратный метр..
Модель 88002
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 80*80

Цена: NIS 210 за квадратный метр..
Модель 1284
Размер:15*7.5

Цена: NIS 47 за квадратный метр..
Цена: NIS 47 за квадратный метр..
Модель 96375
Размер: 120*60

Цена: NIS 188 за квадратный метр..
Модель 91235
Размер: 120*120

Цена: NIS 222 за квадратный метр..
Модель 17335
Размер: 30*7.5

Цена: NIS 140 за квадратный метр..
Модель 17335
Размер: 30*7.5

Цена: NIS 140 за квадратный метр..
Модель 17335
Размер: 30*7.5

Цена: NIS 140 за квадратный метр..
Модель 2545
Размер: 30*7.5
FR4037

Цена: NIS 702 .
Модель G121
Размер: 10*10

Цена: NIS 6 ליח'.
Модель E2010
Размер: 20*20

Цена: NIS 6 ליח'.
Модель 7040
Размер: 40*40


Цена: NIS 117 ליח'.
Модель 16403
Размер: 40*16

Цена: NIS 129 за квадратный метр..
Модель 16403
Размер: 40*16

Цена: NIS 129 за квадратный метр..
Модель 16400
Размер: 40*16

Цена: NIS 187 за квадратный метр..
Модель 2176
Размер: 15*15

Цена: NIS163 за квадратный метр..
Модель 2050
Размер: 15*15

Цена: NIS 70 за квадратный метр..
Модель 26149
Противоскользящее покрытие R10

Цена: NIS 94 за квадратный метр..
Модель 26145
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 120*20

Цена: NIS 94 за квадратный метр..
Модель 26142
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 120*20

Цена: NIS 94 за квадратный метр..
Модель 26141
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 120*20

Цена: NIS 94 за квадратный метр..
Модель P1400
Размер: 24*14

Цена: NIS 6 на единицу.
Модель E2002
Размер: 20*20

Цена: NIS 12 ליח'.
Модель E2001
Размер: 20*20

Цена: NIS 6 ליח'.
Модель E1900
Размер: 19*19

Цена: NIS 6 ליח'.
Модель c2513
דקור ריבועים פרחוני בז'. Размер: 25*25

Цена: NIS 6 ליח'.
Модель c2511
Размер: 25*25

Цена: NIS 6 ליח'.
Модель c2509
Размер: 25*25

Цена: NIS 6 ליח'.
Модель c2500
Размер: 25*25

Цена: NIS 6 ליח'.
Модель P1400
Размер: 24*14

Цена: NIS 6 на единицу.
Модель E2001
Размер: 20*20

Цена: NIS 6 ליח'.
Модель E1900
Размер: 19*19

Цена: NIS 6 ליח'.
Модель c2513
Размер: 25*25

Цена: NIS 6 ליח'.
Модель c2511
Размер: 25*25

Цена: NIS 6 ליח'.
Модель c2509
Размер: 25*25

Цена: NIS 6 ליח'.
Модель c2500
Размер: 25*25

Цена: NIS 6 ליח'.
Модель AX623
Размер: 60*4

Цена: NIS 6 ליח'.
Модель AX622
Размер: 60*4

Цена: NIS 6 ליח'.
Модель AX603
Размер: 60*4

Цена: NIS 6 ליח'.
Модель AX420
Размер: 40*3

Цена: NIS 6 за квадратный метр..
Модель AX602
Размер: 60*4

Цена: NIS 6 ליח'.
Модель A150
Размер: 60*15

Цена: NIS 6 ליח'.
Модель A150
Размер: 60*15

Цена: NIS 6 ליח'.
Модель 1001687
Размер: 100*100 תוצרת ספרד.

Цена: NIS 152 за квадратный метр..
Модель 23127
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 120*23

Цена: NIS 94 за квадратный метр..
Модель 2434
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 66*66

Цена: NIS 117 за квадратный метр..
Модель 2434
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 66*66

Цена: NIS 117 за квадратный метр..
Модель 971805
Размер: 32.6*16.2.

Цена: NIS 22 за квадратный метр..
Модель 971805
Размер: 32.6*16.2.

Цена: NIS 22 за квадратный метр..
Модель 90368
Размер: 98*31

Цена: NIS 223 за квадратный метр..
Модель 90367
Размер: 98*31

Цена: NIS 223 за квадратный метр..
Модель 96802
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 120*60

Цена: NIS 264 за квадратный метр..
Модель 20741
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 20*20

Цена: NIS 164 за квадратный метр..
Модель 20740
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 20*20

Цена: NIS 164 за квадратный метр..
Модель 20741
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 20*20

Цена: NIS 164 за квадратный метр..
Модель 20740
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 20*20

Цена: NIS 164 за квадратный метр..
Модель 14161
Размер: 16*14.

Цена: NIS 164 за квадратный метр..
Модель 14161
Размер: 16*14.

Цена: NIS 164 за квадратный метр..
Модель 14162
Размер: 16*14.

Цена: NIS 164 за квадратный метр..
Модель 14162
Размер: 16*14.

Цена: NIS 164 за квадратный метр..
Модель 14163
Размер: 16*14.

Цена: NIS 164 за квадратный метр..
Модель 14160
Размер: 16*14.

Цена: NIS 164 за квадратный метр..
Модель 14160
Размер: 16*14.

Цена: NIS 164 за квадратный метр..
Модель 4534
Размер: 15*15

Цена: NIS 9 למטר.
Модели 1043 1043A
Размер : 15*15.

Цена: NIS 3 на единицу.
Модель 1042
Размер: 15*15

Цена: NIS 3 на единицу.
Модель 1041
Размер: 15*75

Цена: NIS 3 на единицу.
Модели 1040 1040A
קרניז בז', Размер 15*2

Цена: NIS 3 на единицу.
Модели 1043 1043A
Размер : 15*15

Цена: NIS 3 на единицу.
Модель 1041
Размер: 15*7.5

Цена: NIS 3
Модели 1040 1040A
קרניז בז', Размер 15*2.

Цена: NIS 3 на единицу.
Модели 97025 27026
97025:פורצלן אפור לאפטו, Размер: 60*120
27026: משושה עלים אפור, Размер: 15*17
Модели 97025 27026
97025:פורצלן אפור לאפטו, Размер: 60*120
27026: משושה עלים אפור, Размер: 15*17
Модели 97025 27025
97025:פורצלן אפור לאפטו, Размер: 60*120
27025: משושה אפור, Размер: 15*17
Модели 97025 27025
97025: פורצלן אפור לאפטו, Размер: 60*120
27025: משושה אפור, Размер: 15*17
Модель 91005
Размер: 120*120

Цена: NIS 187 за квадратный метр..
Модель 91005
Размер: 120*120

Цена: NIS 187 за квадратный метр..
Модели: 82165 82166
Размер: 80*160

Цена: NIS 152 за квадратный метр..
רוית גרינבוים
Противоскользящее покрытие R10
Модель 17213
Размер: 7.5*22.5

Цена: NIS 35 за квадратный метр..
Модель 17219
Размер:7.5*22.5

Цена: NIS 59 за квадратный метр..
Модель 17214
Размер:7.5*22.5

Цена: NIS 35 за квадратный метр..
Модель L4601
Размер: 46*21.5


Цена: NIS 748 .
Модель 81863
Размер: 80*80

Цена: NIS 81 за квадратный метр..
Модель 23130
Размер 23*120
Противоскользящее покрытие R10

Цена: NIS 94 за квадратный метр..
Модель 1793
Размер 10*10

Цена: NIS 29 за квадратный метр..
Модель 1793
Размер 10*10

Цена: NIS 29 за квадратный метр..
Модель 1844

Цена: NIS 36 за квадратный метр..
Модель B230

Модель 4963

Цена: NIS 46 за квадратный метр..
Модель 99055
Размер 100*100

Цена: NIS 198 למטר
Модель 76639

Цена: NIS 176 за квадратный метр..
Модель 40632
פורצלן רב Размер אפרפר
Противоскользящее покрытие R10

Цена: NIS 94 за квадратный метр..
Модель 91051
Противоскользящее покрытие R10

Цена: NIS 187 за квадратный метр..
Модель 91050
Противоскользящее покрытие R10

Цена: NIS 224 за квадратный метр..
Модель L460-8
Размер: 33*46


Цена: NIS 1053 .
Модель 20143
Размер 20*120

Цена: NIS 141 за квадратный метр..
Модель 6376-1
Модель 91005
Размер 120*120

Цена: NIS 187 за квадратный метр..
Модель 99125
Размер: 100*100

Цена: NIS 129 за квадратный метр..
Модель 96337
Размер: 60*120

Цена: NIS 176 за квадратный метр..
Модель 16403
Размер: 16*40

Цена: NIS 129 за квадратный метр..
Модель 16400
Размер: 16*40

Цена: NIS 187 за квадратный метр..
Модель 96186
Противоскользящее покрытие R10

Цена: NIS 176 за квадратный метр..
Модель 66003
Размер: 66*66

Цена: NIS 140 за квадратный метр..
Модель 65023
Размер: 60*60
Противоскользящее покрытие R10

Цена: NIS 82 за квадратный метр..
Модель 40183
Размер: 120*40

Цена: NIS 211 за квадратный метр..
Модель 91245
Размер: 120*120
Противоскользящее покрытие R10

Цена: NIS 224 за квадратный метр..
Модель 60802
Размер: 60.8*60.8

Цена: NIS 98 за квадратный метр..
Модель 96155
Противоскользящее покрытие R11
Размер: 60*120

Цена: NIS 199 за квадратный метр..
Модель 40625
פורצלן דמוי אבן אפור רב Размер.
Противоскользящее покрытие R10

Цена: NIS 129 за квадратный метр..
Модель 40625
פורצלן דמוי אבן אפור רב Размер.
Противоскользящее покрытие R10

Цена: NIS 129 за квадратный метр..
Модель 40625
פורצלן דמוי אבן אפור רב Размер.
Противоскользящее покрытие R10

Цена: NIS 129 за квадратный метр..
Модель 15919
Размер: 90*15

Цена: NIS 129 за квадратный метр..
Модель SL6949
Размер: 49*69

Цена: NIS 702 .
Модель 1002476
Размер: 90*31.5

Цена: NIS 59 за квадратный метр..
Модель 1001671
Размер: 10*10

Цена: NIS 70 за квадратный метр..
Модель 1003215
Размер: 100*100

Цена: NIS 152 за квадратный метр..
Модель 1003546
Размер: 90*90

Цена: NIS 210 за квадратный метр..
Модель 66009
Размер: 66*66

Цена: NIS 94 за квадратный метр..
Модель 20981
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 20*20

Цена: NIS 94 за квадратный метр..
Модель 20980
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 20*20

Цена: NIS 164 за квадратный метр..
Модель 96016
Размер: 59.5*120

Цена: NIS 105 за квадратный метр..
Модель 96016
Размер: 59.5*120

Цена: NIS 105 за квадратный метр..
Модель L479-7

Цена: NIS 1053 .
Модель 33111
Противоскользящее покрытие R11
Размер: 33*33

Цена: NIS 106 за квадратный метр..
Модель 26519
Размер: 51*26.5

Цена: NIS 71 за квадратный метр..
Модель 26510
Размер: 51*26.5

Цена: NIS 71 за квадратный метр..
Модель 33111
Противоскользящее покрытие R11
Размер: 33*33

Цена: NIS 106 за квадратный метр..
Модель 26519
Размер: 51*26.5

Цена: NIS 71 за квадратный метр..
Модель 26510
Размер: 51*26.5

Цена: NIS 71 за квадратный метр..
Модель 13131 + 13651
דגם 13131: קרם מסגרת קרקלה Размер: 13*13
דגם 13651: קרם מסגרת בולטת קרקלה Размер: 13*6.5
Модель 13131 + 13651
דגם 13131: קרם מסגרת קרקלה Размер: 13*13
דגם 13651: קרם מסגרת בולטת קרקלה Размер: 13*6.5
Модель 13713
Размер: 30*10

Цена: NIS 140 за квадратный метр..
Модель 16009
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 16.5*16.5

Цена: NIS 175 за квадратный метр..
Модель 16004
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 16.5*16.5

Цена: NIS 175 за квадратный метр..
Модель 16003
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 16.5*16.5

Цена: NIS 175 за квадратный метр..
Модель 16002
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 16.5*16.5

Цена: NIS 175 за квадратный метр..
Модель 16009
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 16.5*16.5

Цена: NIS 175 за квадратный метр..
Модель 16004
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 16.5*16.5

Цена: NIS 175 за квадратный метр..
Модель 16003
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 16.5*16.5

Цена: NIS 175 за квадратный метр..
Модель 16002
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 16.5*16.5

Цена: NIS 175 за квадратный метр..
Модель 16009
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 16.5*16.5

Цена: NIS 175 за квадратный метр..
Модель 16004
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 16.5*16.5

Цена: NIS 175 за квадратный метр..
Модель 16003
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 16.5*16.5

Цена: NIS 175 за квадратный метр..
Модель 16002
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 16.5*16.5

Цена: NIS 175 за квадратный метр..
Модель L622MT
Размер: 65


Цена: NIS 117 ליח'.
Модель 96014
Размер: 60*120
Модель 2318
Размер: 25*60

Цена: NIS 36 за квадратный метр..
Модель 23150
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 20*119.5

Цена: NIS 94 за квадратный метр..
Модель 91211
Размер: 120*120

Цена: NIS187 за квадратный метр..
Модель 15157
Размер: 15*15

Цена: NIS 211 за квадратный метр..
Модель 18183
Размер: 18*18

Цена: NIS 94 за квадратный метр..
Модель 18181
Размер: 18*18

Цена: NIS 94 за квадратный метр..
Модель 14521

Модель 15311
Размер: 15*30

Цена: NIS 59 за квадратный метр..
Модель 20836
Размер: 20*20
Противоскользящее покрытие R10

Цена: NIS 140 за квадратный метр..
Модель 20834
Размер: 20*20
Противоскользящее покрытие R10

Цена: NIS 106 за квадратный метр..
Модель 26909
Размер: 19.8*22.8

Цена: NIS 164 за квадратный метр..
Модель B425


Цена: NIS 878 .
Модель 1002327
Размер: 90*33.3

Цена: NIS 47 за квадратный метр..
Модель 5456
Размер: 32*62.5

Цена: NIS 59 за квадратный метр..
Модель 3274
Размер: 21.6*24.6

Цена: NIS 59 за квадратный метр..
Модель 2304
Размер: 90*90

Цена: NIS 129 за квадратный метр..
Модель L493
Размер: 30*49


Цена: NIS 702 .
Модель 1002337
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 52.2*52.2

Цена: NIS 152 за квадратный метр..
Модель 50289
Размер: 20*5

Цена: NIS 47 за квадратный метр..
Модель 50289
Размер: 20*5

Цена: NIS 47 за квадратный метр..
Модель 20843
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 20*20

Цена: NIS 246 за квадратный метр..
Модель 40818
Размер: 80*40

Цена: NIS 70 за квадратный метр..
Модель 66341
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 60*60

Цена: NIS 175 за квадратный метр..
Модель 15197
Размер: 15*17.3
Противоскользящее покрытие R10

Цена: NIS 105 за квадратный метр..
Модель 15195
Размер: 15*17.3
Противоскользящее покрытие R10

Цена: NIS 70 за квадратный метр..
Модель 15194
Размер: 15*17.3
Противоскользящее покрытие R10

Цена: NIS 163 за квадратный метр..
Модель 15199
Размер: 15*17.3
Противоскользящее покрытие R10

Цена: NIS 222 за квадратный метр..
Модель 15199
Размер: 15*17.3
Противоскользящее покрытие R10

Цена: NIS 222 за квадратный метр..
Модель 15197
Размер: 15*17.3
Противоскользящее покрытие R10

Цена: NIS 105 за квадратный метр..
Модель 15195
Размер: 15*17.3
Противоскользящее покрытие R10

Цена: NIS 70 за квадратный метр..
Модель 15194
Размер: 15*17.3
Противоскользящее покрытие R10

Цена: NIS 163 за квадратный метр..
Модель 20903
Размер: 20*20
Противоскользящее покрытие R10
Модель 21630
Размер: 21.6*21.6

Цена: NIS 141 за квадратный метр..
Модель 21639
Размер: 21.6*21.6

Цена: NIS 187 за квадратный метр..
Модель 21638
Размер: 21.6*21.6

Цена: NIS 304 за квадратный метр..
Модель 21635
Размер: 21.6*21.6

Цена: NIS 187 за квадратный метр..
Модель 21632
Размер: 21.6*21.6

Цена: NIS 187 за квадратный метр..
Модель MR70-6
Размер: 55*70


Цена: NIS 796 .
Модель MR60-6
Размер: קוטר 60


Цена: NIS 562 .
Модель MR45-4
Размер: 45*65


Цена: NIS 995 .
Модель 4310
Размер: 22*43


Цена: NIS 702 ליח' .
Модель 4300-6 + B412-1
Размер ארון: 43*45
Размер כיור: קוטר 40


Цена: NIS 1053 ליח' .
Модель 1324
Размер: 17*15

Цена: NIS 47 за квадратный метр..
Модель 5000-15
Размер ארון: 20*50


Цена: NIS 3,159 ליח' .
Модель 90362
Размер: 100*31.5

Цена: NIS 59 за квадратный метр..
Модель 90360 + 90361
Размер: 100*31.5

Цена: NIS 129 за квадратный метр. לדגם 90360. Цена: NIS 152 за квадратный метр. לדגם 90361.
Модель L409
Размер: 26.5*43


Цена: NIS 819 .
Модель L409
Размер: 26.5*43


Цена: NIS 819 .
Модель 1002144
Размер: 120*20

Цена: NIS 105 за квадратный метр..
Модели 14820 + 14821
Размер: 14.8*14.8
Модель 2522
Размер: 66*66

Цена: NIS 298 за квадратный метр..
Модель 1001147
Размер: 6.1*37

Цена: NIS 129 за квадратный метр..
Модель 1001148
Размер: 6.1*37

Цена: NIS 21 за квадратный метр..
Модель 2221
Размер: 15*15
Модель 1002048
Размер: 15*15

Цена: NIS 59 за квадратный метр..
Модель: L583-119
Размер 38*58


Цена: NIS 1,872 .
Модель: L583-15
Размер: 38*58


Цена: NIS 1,872 .
Модель -6250-01

Цена: NIS 2808 .
Модель 2338

Цена: NIS 164 за квадратный метр..
Модель 6207-5


Цена: NIS 1638 .
Модель 6808-3


Цена: NIS 1638 .
Модель 6806-5


Цена: NIS 1638 .
Шкафы для ванных комнат
BONGIO

Цена: NIS 281 за квадратный метр. עבור דגם 1003223 . Цена: NIS 70 за квадратный метр. עבור דגם 1003225 .
Модель 1389

Цена: NIS 35 за квадратный метр..
Модель L825


Цена: NIS 1,053 .
Модель B407

Цена: NIS 117 .
Модель 1002452

Цена: NIS 129 за квадратный метр..
Модель L4902

Цена: NIS 702 .
Модель L4005

Цена: NIS 1,638 לכיור.
Модель L421


Цена: NIS 737 .
Модель 1012374
Размер: 20*23
Противоскользящее покрытие R10

Цена: NIS 47 за квадратный метр..
Модель 1012373
Размер: 10*60
Противоскользящее покрытие R10

Цена: NIS 36 за квадратный метр..
Модель ALM510
Размер: 38*51


Цена: NIS 1,872 .
Модель b375


Цена: NIS 878 .
Модель 981668
Размер: 40*120

Цена: NIS 105 за квадратный метр..
Модель L636
Размер: 35.5*60.5


Цена: NIS 819 .
Модель 1002348
Размер: 16.5*16.5

Цена: NIS 35 за квадратный метр..
Модель 2056
Размер: 75*150

Цена: NIS 105 за квадратный метр..
Модель L551
Размер: 33.5*53


Цена: NIS 679
Модель L458
Размер: 46*26


Цена: NIS 468 .
Модель L457
Размер: 30*45


Цена: NIS 468
Модель L456
Размер: 25*48


Цена: NIS 468
Модель L421-3


Цена: NIS 468 .
Модель L422
Размер: 35*41.


Цена: NIS 468 .
Модель FR4604
Размер 35*54


Цена: NIS 819
Модель B425


Цена: NIS 878 .
Модель B413-5
Размер: 41*41


Цена: NIS 1053 за квадратный метр..
Модель B412-5

Цена: NIS 936
Модель 1011687
Размер: 100*100

Цена: NIS 152 за квадратный метр..
Модель 1001147
Размер: 6.1*37

Цена: NIS 129 за квадратный метр..
Модель 1012319
Размер: 40*120

Цена: NIS 105 за квадратный метр..
Модель L480-11
Размер: 77*48


Цена: NIS 2,457
Модель 1002221
Размер: 15*15
Модель 972194
פורצלן מעורב חלק וגאומטרי מכחול תכלת תוצרת CERLAT ספרד. Размер: 22.5*22.5

Цена: NIS 23 за квадратный метр..
Модель MR121
Размер: 120*45


Цена: NIS 1,521 .
Модель MR81
Размер: 80*45


Цена: NIS 1,053 .
Модель MR56
Размер: 56*70


Цена: NIS 819 .
Модель L626MT
Размер: 38*62


Цена: NIS 1,053 .
Модель L481MT


Цена: NIS 4,212 .
Модель CH76-3


Цена: NIS 854 .
Модель CH76-2


Цена: NIS 585 .
Модель 6076-2
Размер: 23*33


Цена: NIS 1053 .
Модель 2302129
פורצלן דמוי שיש רב Размер.

Цена: NIS 47 за квадратный метр..
Модель L401
Размер: 40.5*40.5


Цена: NIS 351 .
Модель 15806
Размер: 15*66
Противоскользящее покрытие R10

Цена: NIS 82 за квадратный метр..
Модель 971804
Размер: 16.2*32.6

Цена: NIS 21 за квадратный метр..
Модель NR5651
Размер: 56*51


Цена: NIS737 .
Модель 1012054
Размер 15*61

Цена: NIS 59 за квадратный метр..
Модель 1013543
Размер: 15*100
Модель SL5847
Размер: 58*47

Модель SL6150
Размер: 61*50


Цена: NIS 2,223 .
Модель 971831
Размер: 32*62.5

Цена: NIS 18 за квадратный метр..
Модель L693MT
Размер: 69*39


Цена: NIS 2,106 .
Модель L593MT
Размер: 35*59


Цена: NIS 1427
Модель BT151MT
Размер: 179*84


Цена: NIS 14,567 .
Модель 1002003
Размер: 31*98

Цена: NIS 47 за квадратный метр..
Модель L510
Размер: 41*50


Цена: NIS 1,076 .
Модель L620
Размер: 42*62


Цена: NIS 1,065 .
Модель L3011
Размер: 28*32


Цена: NIS 468
Модель 1001810
Размер: 25*25.

Цена: NIS 223 за квадратный метр..
Модель 1003266
Размер: 7.5*30

Цена: NIS 246 за квадратный метр..
Модель 1703
Размер: 25*60

Цена: NIS 94 за квадратный метр..
Модель 6874-5
Размер: 80*46

Модель 90532A
Размер: 7*90

Цена: NIS 12 ליח'.
Модель 25029B
Размер: 25*25

Цена: NIS 2.34 ליח'.
Модель 25029A
Размер: 25*25

Цена: NIS 2.34 ליח'.
Модель LR1000MT
Размер: 100*36


Цена: NIS 1,053
Модель L522MT
Размер: 49*50


Цена: NIS 702
Модель L624
Размер: 44*60


Цена: NIS 585
Модель L623MT
Размер: 62*44

Модель L6112


Цена: NIS 480 .
Модель N115
Размер: 1.5*250


Цена: NIS 129 на единицу.
Модель 1624
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 23.5*66.2

Цена: NIS 94 за квадратный метр..
Модель 1361
Размер: 100*100.

Цена: NIS 59 за квадратный метр..
Модель 1361
Размер: 100*100.

Цена: NIS 59 за квадратный метр..
63519
Модель L453
Размер: 22*41.


Цена: NIS 468 .
Модель 6080
Размер: 79*45

Модель 6040
Размер: 40*36


Цена: NIS 105 .
Модель 1385
Размер: 7.5*30

Цена: NIS 18 за квадратный метр..
Модель 1235
Размер: 31.6*100

Цена: NIS 82 за квадратный метр..
Модель 1232
Размер: 31.6*100

Цена: NIS 94 за квадратный метр..
Модель 1005565
Размер: 25*25

Цена: NIS 82 за квадратный метр..
Модель 1001301
Размер: 60*30.
Противоскользящее покрытие R10

Цена: NIS 105 за квадратный метр..
Модель 1302
Размер: 60*30.
Противоскользящее покрытие R10

Цена: NIS 106 за квадратный метр..
1003005
Размер: 90*22.5

Цена: NIS 15 за квадратный метр..
L592
Размер: 43*59.


Цена: NIS 117
L604
Размер: 40*60.


Цена: NIS 211 .
Модель L704
Размер: 40*70.


Цена: NIS 468
Модель L470
Размер: 23*47


Цена: NIS 211 .
Модель 1235
Размер: 31.6*100

Цена: NIS 82 за квадратный метр..
Модель B490-02
Размер: 40*49


Цена: NIS 1287 .
Модель B433-02


Цена: NIS 117 .
Модель L485-11
Размер:48*24


Цена: NIS 1,053 .
Модель 1012957
Размер: 22*25

Цена: NIS 222 за квадратный метр..
Модель B490-07

Цена: NIS 702 .
Модель 15080-4
Размер: 15*15.

Цена: NIS 12 на единицу.
Модель 15080-2
Размер: 15*15.

Цена: NIS 12 на единицу.
Модель 15080-1
Размер: 15*15.

Цена: NIS 12 на единицу.
Модель 1012944
Размер: 10*10

Цена: NIS 82 за квадратный метр..
Модель 1012945
Размер: 10*10

Цена: NIS 35 за квадратный метр..
Модель C10-16
Размер: 10*10

Цена: NIS 9 ליח'.
Модель C10-15
Размер: 10*10

Цена: NIS 9 ליח'.
Модель C10-14
Размер: 10*10

Цена: NIS 9 ליח'.
Модель C10-13
Размер: 10*10

Цена: NIS 9 ליח'.
Модель C10-12
Размер: 10*10


Цена: NIS 9 ליח'.
Модель C10-02
Размер: 10*10

Цена: NIS 9 ליח'.
Модель C10-01
Размер: 10*10

Цена: NIS 9 ליח'.
Модель C10-16
Размер: 10*10

Цена: NIS 9 ליח'.
Модель C10-15
Размер: 10*10

Цена: NIS 9 ליח'.
Модель C10-14
Размер: 10*10

Цена: NIS 9 ליח'.
Модель C10-13
Размер: 10*10

Цена: NIS 9 ליח'.
Модель C10-12
Размер: 10*10

Цена: NIS 9 ליח'.
Модель C10-02
Размер: 10*10

Цена: NIS 9 ליח'.
Модель C10-01
Размер: 10*10

Цена: NIS 9 ליח'.
Модель L6400
Размер: 22*40


Цена: NIS 421 .
CM41
Размер: 40*40


Цена: NIS 117 за квадратный метр..
Модель FR4604
Размер: 54*35


Цена: NIS 819
Модель CM45


Цена: NIS 702
Модель CM42


Цена: NIS 819 .
Модель B810MT
Размер: 81*45


Цена: NIS 117 .
Модель B302
Размер: 30*30


Цена: NIS 293
Модель B6262
Размер: 46*121

Цена: NIS 468
Модель 08521Q

Цена: NIS 819 .
Модель 08521


Цена: NIS 819 .
Модель 4040-1
Размер: 40*40


Цена: NIS 82
Модель 1005565
Размер 25*25

Цена: NIS 82 за квадратный метр..
Модель K528
Размер 20*5.

Цена: NIS 6 на единицу.
Модель K524
Размер 20*5.

Цена: NIS 6 на единицу.
Модель K527
Размер 20*5.

Цена: NIS 6 на единицу.
Модель K526
Размер 20*5.

Цена: NIS 6 на единицу.
Модель BT14MT1
Размер: 73*175 , גובה : 57.


Цена: NIS 10,179 .
Модель L802MT1
Размер: 50*80

Цена: NIS 819 .
Модель 5695
Размер: 34*34.
-Модель C94

Цена: NIS 12 ליח'.
Модель 88035
Противоскользящее покрытие R10

Цена: NIS 176 за квадратный метр..
Модель K230
Размер: 30*2

Цена: NIS 6 на единицу.
Модель K130
Размер: 30*1

Цена: NIS 6 на единицу.
Модель 2060
Размер: 20*2

Цена: NIS 6 ליח'.
Модель 2060-09
Размер: 20*2

Цена: NIS 6 ליח'.
Модель 2055
Размер: 20*1

Цена: NIS 6 ליח'.
Модель 1541
Размер: 15*2

Цена: NIS 12 ליח'.
Модель 1538
Размер: 15*2

Цена: NIS 12 ליח'.
Модель 1538-11
Размер: 15*2

Цена: NIS 12 ליח'.
Модель 1560
Размер: 15*2

Цена: NIS 12 на единицу.
Модель AX60
Размер: 60*2

Цена: NIS 6 ליח'.
Модель L548
Модель 2054
Размер: 20*5

Цена: NIS 12 ליח'.
Модель 2053
Размер: 20*5

Цена: NIS 12 ליח'.
Модель 2044-23
Размер: 20*3

Цена: NIS 12 ליח'.
Модель 2044-22
Размер: 20*3

Цена: NIS 6 ליח'.
Модель 2043-25
Размер: 20*2.5

Цена: NIS 12 ליח'.
Модель 2042-99
Размер: 20*2.3

Цена: NIS 6 на единицу.
Модель 2042-98

Цена: NIS 6 на единицу.
Модель 2042-03
Размер: 20*2.3

Цена: NIS 6 на единицу.
Модель 2042
Размер: 20*2.3

Цена: NIS 6 на единицу.
Модель 2041-04
Размер: 20*2

Цена: NIS 6 на единицу.
Модель 2041
Размер: 20*2

Цена: NIS 12 ליח'.
Модель 2037-09
Размер: 20*2

Цена: NIS 12 ליח'.
Модель 2030-08
Размер: 20*1.5

Цена: NIS 12 на единицу.
Модель 2030-07
Размер: 20*1.5

Цена: NIS 12 на единицу.
Модель 2030-06
Размер 20*1.5

Цена: NIS 12 ליח'.
Модель 1537
Размер 15*2.5

Цена: NIS 12 ליח'.
Модель 1536

Цена: NIS 12 на единицу.
Модель 1532-05
Размер 5*15

Цена: NIS5.5 ליח'.
Модель L620GL5
כיור ביצה אפור-לבן אבן מלאכותית Размер: 40/62

Модель 6B500

Цена: NIS 1053 .
Модель L6285
Размер: 48/120


Цена: NIS 597 עבור אחרון מתצוגה .
Модель L6600
Размер: 40/60

Модель 7507C
91051
Противоскользящее покрытие R10

Цена: NIS 187 за квадратный метр..
Модель L3010
Размер: 22.5/30


Цена: NIS 468 за квадратный метр..
Модель L454
Размер: 26/45


Цена: NIS 468 ליח'.
Модель L650
Размер: 48/65


Цена: NIS 117 .
Модель L403
Размер: 40/40


Цена: NIS 351 .
Модель L620GL1
Размер: 40/62


Цена: NIS 351 .
Модель L346GL7
Размер: 25/34.6


Цена: NIS 117
Модель P6804
Размер: 30/60

Цена: NIS 12 ליח'.
Модель P6802
Размер: 30/60

Цена: NIS 12 ליח'.
Модель P6803
Размер: 30/60

Цена: NIS 12 ליח'.
Модель P6801
Размер: 30/60

Цена: NIS 12 ליח'.
Модель P6800
Размер:30/60

Цена: NIS 12 ליח'.
NR107
Размер: 46.4*106.4.

Цена: NIS 585
- Модель 3147
Противоскользящее покрытие R10
Размер 23*66

Цена: NIS 129 за квадратный метр..
Модель L595
Размер: 59/38.5


Цена: NIS 410 .
Модель L630
Размер: 63.5/42.5

Модель L610
Размер: 61/41


Цена: NIS 1,041 .
Модель L631
Размер: 58.5*43


Цена: NIS 328
FR7520

Цена: NIS 562 .
SL7950
GL1200GL
Размер : : 45*120


Цена: NIS 585
Модель 1534A

Цена: NIS 12 ליח'.
Цена: NIS 12 ליח'.
Модель 1534

Цена: NIS 12 ליח'.
Модель 2037

Цена: NIS 12 ליח'.
Модель set103
Размер 252*252

Цена: NIS 900 לסט'.
Модель NR7944
Размер:79*44


Цена: NIS 2281
Модель B707
כיור מונח (ללא סוגר קרמי), Размер 45/72

Модель 2030-05
פס דק אפור מטאלי, Размер 1.5X20

Цена: NIS 12 ליח'.
Модель 2032
קרניז הפרדה, לבן מבריק, Размер 5X20

Цена: NIS 12 ליח'.
Модель 2033
פס בומבטו לבן מבריק, Размер 2.5X20

Цена: NIS 12 ליח'.
Модель 2034
פס בומבטו עלים לבן מבריק, Размер 3X20

Цена: NIS 12 ליח'.
Модель 2035
פס סיומת לבן מבריק, Размер 5X20

Цена: NIS 12 ליח'.
Модель 2036-09
קרניז שחור מבריק, Размер 5X20

Цена: NIS 12 ליח'.
Модель 2036
קרניז לבן מבריק, Размер 5X20

Цена: NIS 12 ליח'.
Модель 1533
קרניז לבן מבריק, Размер 5X15

Цена: NIS12 ליח'.
Модель 1532-09
קרניז הפרדה, שחור מבריק, Размер 5X15

Цена: NIS 12 на единицу.
Модель 1531
סיומת קצה מעוגל, לבן מבריק, Размер 5X15

Цена: NIS12 ליח'.
1533A
פינה לקרניז 1533 לבן מבריק. Размер 5X5

Цена: NIS 12 ליח'.
Плитка Кружево
Размер 15*15

Цена: NIS 12 ליח'.
Модель C94
Размер 15*15

Цена: NIS 12 ליח'.
FR4500


Цена: NIS 468 .
3.5

Цена: NIS 295 за квадратный метр..
Модель NR7443
Размер: 74*43


Цена: NIS 1872
Модель B4300
Размер: 45*43


Цена: NIS 211
Модель 14538-22


Цена: NIS 1030 на единицу.
Модель 14532


Цена: NIS 761 на единицу.
Модель 14529


Цена: NIS 585 на единицу.
Модель 14524


Цена: NIS 491 на единицу.
Модель L605
Размер: 41.5*60.5 ס"מ.


Цена: NIS 293
Модель K1230-8
Размер: 12*30

Цена: NIS 6 на единицу.
Модель K530-7
Размер: 5*30

Цена: NIS 6 на единицу.
Модель K530-5
Размер: 5*30

Цена: NIS 6 на единицу.
Модель K330-9
Размер:3*30

Цена: NIS 6 на единицу.
Модель K1230-5
סוקל שיש אפור מבריק. Размер: 12*30

Цена: NIS 6 на единицу.
Модель K330-7
Размер: 3*30

Цена: NIS 6 на единицу.
Модель K330-5
Размер: 3*30

Цена: NIS 6 на единицу.
Модель K330-1
Размер: 3*30

Цена: NIS 6 на единицу.
Модель B171
Размер: 51*60
Модель 8310
Размер: 39*100


Цена: NIS 351 .
Модель B43
Размер: 41.5*69.5

Модель L6139
Модель L6006
Размер: 48*60

Модель B4300
Размер: 43*45


Цена: NIS 211 .
Модель BT13GL
Размер: 90*179.


Цена: NIS 3042 ליח'.
Модель AL411
Размер: 0.45*270


Цена: NIS 211 на единицу.
Модель AL407
Размер: 0.45*270


Цена: NIS 281 на единицу.
Модель L6138


Цена: NIS 117 .
Модель 6138-1


Цена: NIS 2808 .
Модель P182
Размер: 30*60.

Цена: NIS 6 на единицу.
Модель P181
Размер: 30*60.

Цена: NIS 12 на единицу.
Модель SET820

Цена: NIS 12 ליח'.
Модель P361
Размер: 30*60.

Цена: NIS 12 ליח'.
Модель B76
Размер:60*76.


Цена: NIS 2574
Модель CH33

Цена: NIS 468 .
MR533
Размер: 90*82.

Цена: NIS 351
Модель L74
Размер: 50*60.


Цена: NIS 94
ST80120


Цена: NIS 1,053
Модель STD70160


Цена: NIS 2,223
Модель STD90160


Цена: NIS 2223
Модель STD75150


Цена: NIS 2223
Модель STD75140


Цена: NIS 2,223
Модель STD70150


Цена: NIS 2,223
Модель STD70140


Цена: NIS 2,223
Модель SL103


Цена: NIS 2223 מתצוגה.
Модель NR5848


Цена: NIS 585
ACC23 ACC24
Противоскользящее покрытие R11
Модель acc21
Противоскользящее покрытие R11

Цена: NIS 117 .
Модель acc20
Противоскользящее покрытие R11

Цена: NIS 702 .
Цена: NIS 702 .
Модель acc18
Противоскользящее покрытие R10

Цена: NIS 398 .
Модель acc16
Противоскользящее покрытие R11

Цена: NIS 737 .
Модель acc15
Противоскользящее покрытие R11

Цена: NIS 690 .
Модель acc12
Противоскользящее покрытие R10

Цена: NIS 339 .
Модель 1626

Цена: NIS 35 за квадратный метр..
Модель 1022

Цена: NIS 12 ליח'.
Модель 1016

Цена: NIS 12 на единицу.
Модель 1015

Цена: NIS 12 на единицу.
Модель 1014

Цена: NIS 12 на единицу.
Модель 1012

Цена: NIS 12 на единицу.
Модель B252

Модель 13830-1

Цена: NIS 164 .
Модель L96


Цена: NIS 468 .
Модель ACC13
Противоскользящее покрытие R10

Цена: NIS 117 .
ACC10
Противоскользящее покрытие R10

Цена: NIS 655 .
ACC08
Противоскользящее покрытие R10

Цена: NIS 527 .
Модель 8219

Цена: NIS 117 .
Модель 8219

Цена: NIS 117 .
Модель L60

Модель B261


Цена: NIS 585
Модель B260


Цена: NIS 222