חלמיש Лучшие бренды для дизайна интерьера
03-6279032
  1. Халамиш >
  2. Облицовка стен >
  3. Профили и окантовки >
  4. Профили для защиты углов

Профили и окантовки: Профили для защиты углов

Профили для защиты углов

???????? ??????? ??????? ? ??????? ????????? ???????? ???????????? ?????? ??? ?????????? ??????. ??? ?? ???????, ??????? ?????????? ??????? ?????? ? ???????? ????????? ? ??????? ??????? ???????.
????? ?? ???????? ????? ?????? ???????, ?????????? ???????????? ? ???????????? ?????????. ?????? ???????? ???????, ???????? ????????? ? ??????? ???????? ?????? ?? ???????? ????????????? ?? ? ??????? ?????????, ?? ?? ????????????? ? ????????????????. ???????? ??????? ?????????? ??? ????????? ??????? ??? ???????? ? ?????????? ????? ??? ?????????? ? ?????????? ????????, ??????? ????????? ? ????????????? ????? ??? ?????????.PV207. 
Размер: 250*1.1
PV207
Размер: 250*1.1
PV205. 
Размер: 250*0.7
PV205
Размер: 250*0.7
AL262. 
Размер : 250*1.1
AL262
Размер : 250*1.1
AL261. 
Размер: 250*0.9
AL261
Размер: 250*0.9
AL255. 
Размер :250*0.6
AL255
Размер :250*0.6
AL265. 
Размер : 250*1.25
AL265
Размер : 250*1.25

Технические спецификации
AL258. 
Размер: 250*1.25
AL258
Размер: 250*1.25

Технические спецификации
AL257. 
Размер: 250*0.6
AL257
Размер: 250*0.6

Технические спецификации
AL256. 
Размер: 250*1.25
AL256
Размер: 250*1.25

Технические спецификации
AL254. 
Размер :250*1.25
AL254
Размер :250*1.25

Технические спецификации
AL253. 
Размер :  250*0.7
AL253
Размер : 250*0.7

Технические спецификации