חלמיש Лучшие бренды для дизайна интерьера
03-6279032
 1. Халамиш >
 2. Напольное покрытие >
 3. Отделка >
 4. Напольное покрытие из керамики и матовогl

Отделка: Напольное покрытие из керамики и матовогl

Напольное покрытие из керамики и матовогl

? ???????? ??????? ?? ??????? ??????? ????? ??????? ???? ?? ???????? ? ?????????????. ??????? ??????? ?????? ??? ?????????? ????????, ??? ????????????? ?????????????, ??????? ??????? ??-?? ????, ??? ?? ??? ?? ??????? ?????. ????? ????, ??? ?????? ???????? ??? ????? ? ?????? ? ?????????, ??? ??-?? ?? ???????????? ? ?????, ??? ? ??-?? ?? ????????????????? ???????. ??????? ?????? ????????? ??????????? ? ????? ????????? ? ??????? ???????????? ? ?????? ??????? ???. ???????? ??????? ?????????? ?????? ?????? ?????? ? ????????, ?? ??????? ??????.אריחי ריצוף דמוי עץ 75142. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 150*75
Модель 75142
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 150*75
אריחי ריצוף גרניט פורצלן 120*120 75142. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 150*75
Модель 75142
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 150*75
אריחי ריצוף גרניט פורצלן 120*120 75142. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 150*75
Модель 75142
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 150*75
אריחי ריצוף  120*60 96819. 
Размер: 120*60
Модель 96819
Размер: 120*60
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 69043. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 90*60
Модель 69043
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 90*60
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 69041 69042 69043. Противоскользящее покрытие R10 
דגם 69041 - Размер: 60*30 
דגם 69042 - Размер: 60*60 
דגם 69043 - Размер: 90*60
Модель 69041 69042 69043
Противоскользящее покрытие R10
דגם 69041 - Размер: 60*30
דגם 69042 - Размер: 60*60
דגם 69043 - Размер: 90*60

Технические спецификации
דגמים 69043 69042 69041. Противоскользящее покрытие R10 
דגם 69041 - Размер: 60*30 
דגם 69042 - Размер: 60*60 
דגם 69043 - Размер: 90*60
Модели 69043 69042 69041
Противоскользящее покрытие R10
דגם 69041 - Размер: 60*30
דגם 69042 - Размер: 60*60
דגם 69043 - Размер: 90*60

Технические спецификации
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 69043. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 90*60
Модель 69043
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 90*60

Технические спецификации
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 80802. Противоскользящее покрытие R11 
Размер: 80*80
Модель 80802
Противоскользящее покрытие R11
Размер: 80*80
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 80801. Противоскользящее покрытие R11 
Размер: 80*80
Модель 80801
Противоскользящее покрытие R11
Размер: 80*80
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 95186. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 120*60
Модель 95186
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 120*60
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 95181. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 120*60
Модель 95181
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 120*60
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 91181. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 120*120
Модель 91181
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 120*120
אריחי ריצוף חוץ ציפחה - SLATE 80802. Противоскользящее покрытие R11 
Размер: 80*80
Модель 80802
Противоскользящее покрытие R11
Размер: 80*80
אריחי ריצוף חוץ ציפחה - SLATE 80802. Противоскользящее покрытие R11 
Размер: 80*80
Модель 80802
Противоскользящее покрытие R11
Размер: 80*80
אריחי ריצוף חוץ ציפחה - SLATE 80801. Противоскользящее покрытие R11 
Размер: 80*80
Модель 80801
Противоскользящее покрытие R11
Размер: 80*80
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 2282-5. Противоскользящее покрытие R11 
Размер: 120*60
Модель 2282-5
Противоскользящее покрытие R11
Размер: 120*60
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 2282-4. Противоскользящее покрытие R11 
Размер: 120*60
Модель 2282-4
Противоскользящее покрытие R11
Размер: 120*60
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 2282-3. Противоскользящее покрытие R11 
Размер: 120*60
Модель 2282-3
Противоскользящее покрытие R11
Размер: 120*60
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 2282-2. Противоскользящее покрытие R11 
Размер: 120*60
Модель 2282-2
Противоскользящее покрытие R11
Размер: 120*60
אריחי ריצוף חוץ ציפחה - SLATE 2282-1. Противоскользящее покрытие R11 
Размер: 120*60
Модель 2282-1
Противоскользящее покрытие R11
Размер: 120*60
אריחי ריצוף גרניט פורצלן 120*120 2599-63. Размер: 120*120
Модель 2599-63
Размер: 120*120
אריחי ריצוף גרניט פורצלן 120*120 2599-62. 
Размер: 120*120
Модель 2599-62
Размер: 120*120
אריחי ריצוף גרניט פורצלן 120*120 2599-61. 
Размер: 120*120
Модель 2599-61
Размер: 120*120
אריחי ריצוף גרניט פורצלן 120*120 2599-15. 
Размер: 120*120
Модель 2599-15
Размер: 120*120
אריחי ריצוף גרניט פורצלן 120*120 2581-49. 
Размер: 100*100
Модель 2581-49
Размер: 100*100
אריחי ריצוף גרניט פורצלן 120*120 2581-45. 
Размер: 100*100
Модель 2581-45
Размер: 100*100
אריחי ריצוף גרניט פורצלן 120*120 2581-41. 
Размер: 100*100
Модель 2581-41
Размер: 100*100
אריחי ריצוף גרניט פורצלן 120*120 2581-37. 
Размер: 100*100
Модель 2581-37
Размер: 100*100
אריחי ריצוף גרניט פורצלן 120*120 2581-34. 
Размер: 100*100
Модель 2581-34
Размер: 100*100
אריחי ריצוף גרניט פורצלן 120*120 2581-32. 
Размер: 100*100
Модель 2581-32
Размер: 100*100
אריחי ריצוף גרניט פורצלן 120*120 2581-9. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 100*100
Модель 2581-9
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 100*100
אריחי ריצוף גרניט פורצלן 120*120 2581-6. 
Размер: 100*100
Модель 2581-6
Размер: 100*100
אריחי ריצוף גרניט פורצלן 120*120 2581-4. 
Размер: 100*100
Модель 2581-4
Размер: 100*100
אריחי ריצוף גרניט פורצלן 120*120 2581-3. 
Размер: 100*100
Модель 2581-3
Размер: 100*100
אריחי ריצוף  120*60 3567. 
Размер: 120*60
Модель 3567
Размер: 120*60
אריחי ריצוף  120*60 2580-93. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 120*60
Модель 2580-93
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 120*60
אריחי ריצוף  120*60 2580-92. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 120*60
Модель 2580-92
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 120*60
אריחי ריצוף  120*60 2580-91. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 120*60
Модель 2580-91
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 120*60
אריחי ריצוף  120*60 2580-82. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 120*60
Модель 2580-82
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 120*60
אריחי ריצוף  120*60 2580-81. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 120*60
Модель 2580-81
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 120*60
אריחי ריצוף  120*60 2580-53. 
Размер: 120*60
Модель 2580-53
Размер: 120*60
אריחי ריצוף  120*60 2580-51. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 120*60
Модель 2580-51
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 120*60
אריחי ריצוף  120*60 2580-41. 
Размер: 120*60
Модель 2580-41
Размер: 120*60
אריחי ריצוף  120*60 2580-34. 
Размер: 120*60
Модель 2580-34
Размер: 120*60
אריחי ריצוף  120*60 2580-33. 
Размер: 120*60
Модель 2580-33
Размер: 120*60
אריחי ריצוף  120*60 2580-31. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 120*60
Модель 2580-31
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 120*60
אריחי ריצוף  120*60 2580-29. 
Размер: 120*60
Модель 2580-29
Размер: 120*60
אריחי ריצוף  120*60 2580-27. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 120*60
Модель 2580-27
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 120*60
אריחי ריצוף  120*60 2580-23. 
Размер: 120*60
Модель 2580-23
Размер: 120*60
אריחי ריצוף  120*60 2580-19. 
Размер: 120*60
Модель 2580-19
Размер: 120*60
אריחי ריצוף  120*60 2580-18. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 120*60
Модель 2580-18
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 120*60
אריחי ריצוף  120*60 2580-17. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 120*60
Модель 2580-17
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 120*60
אריחי ריצוף  120*60 2580-15. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 120*60
Модель 2580-15
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 120*60
אריחי ריצוף  120*60 2580-14. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 120*60
Модель 2580-14
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 120*60
אריחי ריצוף  120*60 2580-12. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 120*60
Модель 2580-12
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 120*60
אריחי ריצוף  120*60 2580-11. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 120*60
Модель 2580-11
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 120*60
אריחי ריצוף  120*60 2580-7. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 120*60
Модель 2580-7
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 120*60
אריחי ריצוף  120*60 2580-5. 
Размер: 120*60
Модель 2580-5
Размер: 120*60
אריחי ריצוף  120*60 2282-5. Противоскользящее покрытие R11 
Размер: 120*60
Модель 2282-5
Противоскользящее покрытие R11
Размер: 120*60
אריחי ריצוף  120*60 2282-4. Противоскользящее покрытие R11 
Размер: 120*60
Модель 2282-4
Противоскользящее покрытие R11
Размер: 120*60
אריחי ריצוף  120*60 2282-3. Противоскользящее покрытие R11 
Размер: 120*60
Модель 2282-3
Противоскользящее покрытие R11
Размер: 120*60
אריחי ריצוף  120*60 2282-2. Противоскользящее покрытие R11 
Размер: 120*60
Модель 2282-2
Противоскользящее покрытие R11
Размер: 120*60
אריחי ריצוף  120*60 2282-1. Противоскользящее покрытие R11 
Размер: 120*60
Модель 2282-1
Противоскользящее покрытие R11
Размер: 120*60
אריחי ריצוף גרניט פורצלן 80*80 2582-35. 
Размер: 80*80
Модель 2582-35
Размер: 80*80
אריחי ריצוף גרניט פורצלן 80*80 2582-33. 
Размер: 80*80
Модель 2582-33
Размер: 80*80
אריחי ריצוף גרניט פורצלן 80*80 2582-27. 
Размер: 80*80
Модель 2582-27
Размер: 80*80
אריחי ריצוף גרניט פורצלן 80*80 2582-25. 
Размер: 80*80
Модель 2582-25
Размер: 80*80
אריחי ריצוף גרניט פורצלן 80*80 2582-13. 
Размер: 80*80
Модель 2582-13
Размер: 80*80
אריחי ריצוף גרניט פורצלן 80*80 2582-12. 
Размер: 80*80
Модель 2582-12
Размер: 80*80
אריחי ריצוף פורצלן מטאלי 96751. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 120*60
Модель 96751
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 120*60
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 96140. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 120*60
Модель 96140
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 120*60
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 97021. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 119.2*59.5
Модель 97021
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 119.2*59.5
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 97021. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 119.2*59.5
Модель 97021
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 119.2*59.5
אריחי ריצוף פורצלן דמוי בטון 96161. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 120*60
Модель 96161
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 120*60
96160. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 120*60
96160
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 120*60
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 96819. 
Размер: 120*60
Модель 96819
Размер: 120*60
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 96813. 
Размер: 120*60
Модель 96813
Размер: 120*60
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 96812. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 120*60 
- התמונה אינה מראה את הРазмер רק את הדוגמא.
Модель 96812
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 120*60
- התמונה אינה מראה את הРазмер רק את הדוגמא.
אריחי ריצוף דמוי עץ 96307. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 120*60
Модель 96307
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 120*60
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 91214. 
Размер: 120*120
Модель 91214
Размер: 120*120
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 22304. 
Размер: 32.6*22.6
Модель 22304
Размер: 32.6*22.6
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 22301. 
Размер:32.6*22.6
Модель 22301
Размер:32.6*22.6
אריחי ריצוף וינטג' סדרת Toledo 20916. 
Размер 20*20 Противоскользящее покрытие R10
Модель 20916
Размер 20*20
Противоскользящее покрытие R10
אריחי ריצוף קרמיקה ענתיקה 20918. 
Размер 20*20 Противоскользящее покрытие R10
Модель 20918
Размер 20*20
Противоскользящее покрытие R10
אריחי ריצוף דמוי עץ 10631. 
Размер 10*60 Противоскользящее покрытие R10
Модель 10631
Размер 10*60
Противоскользящее покрытие R10
אריחי ריצוף וינטג' סדרת Catalonia 25047. 
Размер 25*25 Противоскользящее покрытие R10
Модель 25047
Размер 25*25
Противоскользящее покрытие R10
אריחי ריצוף וינטג' סדרת Catalonia 25046. 
Размер 25*25 Противоскользящее покрытие R10
Модель 25046
Размер 25*25
Противоскользящее покрытие R10

Цена: NIS 129 за квадратный метр..
אריחי ריצוף וינטג' סדרת Catalonia 25045. 
Размер 25*25 Противоскользящее покрытие R10
Модель 25045
Размер 25*25
Противоскользящее покрытие R10
אריחי ריצוף וינטג' סדרת Catalonia 25042. 
Размер 25*25 Противоскользящее покрытие R10
Модель 25042
Размер 25*25
Противоскользящее покрытие R10
אריחי ריצוף וינטג' סדרת Catalonia 25041. 
Размер 25*25 Противоскользящее покрытие R10
Модель 25041
Размер 25*25
Противоскользящее покрытие R10
אריחי ריצוף וינטג' סדרת Catalonia 25040. 
Размер 25*25 Противоскользящее покрытие R10
Модель 25040
Размер 25*25
Противоскользящее покрытие R10
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 22309. 
Размер: 32.6*22.6
Модель 22309
Размер: 32.6*22.6
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 22309. 
Размер: 32.6*22.6
Модель 22309
Размер: 32.6*22.6
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 22308. 
Размер: 32.6*22.6
Модель 22308
Размер: 32.6*22.6
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 22308. 
Размер: 32.6*22.6
Модель 22308
Размер: 32.6*22.6
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 22306. 
Размер: 32.6*22.6
Модель 22306
Размер: 32.6*22.6
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 22306. 
Размер: 32.6*22.6
Модель 22306
Размер: 32.6*22.6
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 22304. 
Размер: 32.6*22.6
Модель 22304
Размер: 32.6*22.6
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 22304. 
Размер: 32.6*22.6
Модель 22304
Размер: 32.6*22.6
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 22303. 
Размер: 32.6*22.6
Модель 22303
Размер: 32.6*22.6
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 22303. 
Размер: 32.6*22.6
Модель 22303
Размер: 32.6*22.6
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 22302. 
Размер: 32.6*22.6
Модель 22302
Размер: 32.6*22.6
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 22302. 
Размер: 32.6*22.6
Модель 22302
Размер: 32.6*22.6
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 22301. 
Размер: 32.6*22.6
Модель 22301
Размер: 32.6*22.6
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 22301. 
Размер: 32.6*22.6
Модель 22301
Размер: 32.6*22.6
אריחי ריצוף קרמיקה ענתיקה 26119. 
Размер:32.6*16.2
Модель 26119
Размер:32.6*16.2

Цена: NIS 36 за квадратный метр..
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 36356. Противоскользящее покрытие R11 
Размер: 60*30
Модель 36356
Противоскользящее покрытие R11
Размер: 60*30
דגם 88002. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 80*80
Модель 88002
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 80*80

Цена: NIS 210 за квадратный метр..
אריחי ריצוף פורצלן דמוי בטון 80861. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 81*81
Модель 80861
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 81*81
דגם 26877. Противоскользящее покрытие R10 
Размер:36.8*32
Модель 26877
Противоскользящее покрытие R10
Размер:36.8*32

Цена: NIS 129 за квадратный метр..
אריחי ריצוף וינטג' סדרת Hexagon 26877. Противоскользящее покрытие R10 
Размер:36.8*32
Модель 26877
Противоскользящее покрытие R10
Размер:36.8*32

Цена: NIS 129 за квадратный метр..
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 91235. 
Размер: 120*120
Модель 91235
Размер: 120*120

Цена: NIS 222 за квадратный метр..
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 97014. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 120*60
Модель 97014
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 120*60
אריחי ריצוף פורצלן דמוי בטון 80867. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 80*80
Модель 80867
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 80*80
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 97016. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 120*60
Модель 97016
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 120*60
אריחי ריצוף פורצלן דמוי בטון 80866. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 80*80
Модель 80866
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 80*80
אריחי ריצוף דמוי עץ 20155. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 120*20
Модель 20155
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 120*20
אריחי ריצוף דמוי עץ 20154. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 120*20
Модель 20154
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 120*20
אריחי ריצוף וינטג' סדרת Cordova 45018. 
Размер: 45*45 Противоскользящее покрытие R10
Модель 45018
Размер: 45*45
Противоскользящее покрытие R10
אריחי ריצוף וינטג' סדרת Cordova 2512. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 20*20
Модель 2512
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 20*20
אריחי ריצוף וינטג' סדרת Cordova 20849. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 20*20
Модель 20849
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 20*20
דגם 66020. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 60*60
Модель 66020
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 60*60
דגם 20849. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 20*20
Модель 20849
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 20*20
דגם 20840. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 20*20
Модель 20840
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 20*20
אריחי ריצוף דמוי עץ 16113. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 114*17
Модель 16113
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 114*17
אריחי ריצוף פורצלן דמוי בטון 96323. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 120*60
Модель 96323
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 120*60
אריחי ריצוף פורצלן דמוי בטון 96322. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 120*60
Модель 96322
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 120*60
אריחי ריצוף פורצלן דמוי בטון 96321. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 120*60
Модель 96321
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 120*60
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 65059. דמוי רב Размер פחם. Противоскользящее покрытие R11 
Размер: 60*60
Модель 65059
דמוי רב Размер פחם.
Противоскользящее покрытие R11
Размер: 60*60
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 65055. דמוי רב Размер אפור. Противоскользящее покрытие R11 
Размер: 60*60
Модель 65055
דמוי רב Размер אפור.
Противоскользящее покрытие R11
Размер: 60*60
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 65051. דמוי רב Размер בז'. Противоскользящее покрытие R11 
Размер: 60*60
Модель 65051
דמוי רב Размер בז'.
Противоскользящее покрытие R11
Размер: 60*60
אריחי ריצוף חוץ ציפחה - SLATE 96204. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 120*60
Модель 96204
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 120*60
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 96204. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 120*60
Модель 96204
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 120*60
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 96203. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 120*60
Модель 96203
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 120*60
אריחי ריצוף חוץ ציפחה - SLATE 96203. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 120*60
Модель 96203
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 120*60
אריחי ריצוף קרמיקה ענתיקה 15130. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 15*15
Модель 15130
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 15*15
אריחי ריצוף דמוי עץ 16113. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 114*17
Модель 16113
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 114*17
אריחי ריצוף וינטג' סדרת Cordova 20933. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 20*20
Модель 20933
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 20*20
אריחי ריצוף וינטג' סדרת Toledo 20933. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 20*20
Модель 20933
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 20*20
אריחי ריצוף פורצלן דמוי בטון 96314. Противоскользящее покрытие R10
Модель 96314
Противоскользящее покрытие R10
אריחי ריצוף פורצלן דמוי בטון 96312. Противоскользящее покрытие R10
Модель 96312
Противоскользящее покрытие R10
אריחי ריצוף פורצלן דמוי בטון 96310. Противоскользящее покрытие R10
Модель 96310
Противоскользящее покрытие R10
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 50512. רב Размер וצבע , 50*25 25*25 25*12.5 . Противоскользящее покрытие R11
Модель 50512
רב Размер וצבע , 50*25 25*25 25*12.5 .
Противоскользящее покрытие R11

Технические спецификации
אריחי ריצוף דמוי עץ 16119. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 114*17
Модель 16119
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 114*17
אריחי ריצוף דמוי עץ 16118. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 114*17
Модель 16118
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 114*17
אריחי ריצוף דמוי עץ 16114. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 114*17
Модель 16114
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 114*17
אריחי ריצוף דמוי עץ 16110. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 114*17
Модель 16110
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 114*17
מעויינים צבעוניים. Противоскользящее покрытие R10
Керамическая плитка в старинном стиле
Противоскользящее покрытие R10
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 96169. 
Размер 60*120 Противоскользящее покрытие R10
Модель 96169
Размер 60*120
Противоскользящее покрытие R10
אריחי ריצוף פורצלן מטאלי 97006. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 120*60
Модель 97006
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 120*60
אריחי ריצוף פורצלן מטאלי 97006. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 120*60
Модель 97006
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 120*60
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 97001. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 120*60
Модель 97001
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 120*60
אריחי ריצוף דמוי עץ 36469. Противоскользящее покрытие R11 
Размер: 41*36
Модель 36469
Противоскользящее покрытие R11
Размер: 41*36
אריחי ריצוף דמוי עץ 36461. Противоскользящее покрытие R11 
Размер: 41*36
Модель 36461
Противоскользящее покрытие R11
Размер: 41*36
אריחי ריצוף דמוי עץ 36460. Противоскользящее покрытие R11 
Размер: 41*36
Модель 36460
Противоскользящее покрытие R11
Размер: 41*36
אריחי ריצוף דמוי עץ 19469. Противоскользящее покрытие R11 
Размер: 42*18.5
Модель 19469
Противоскользящее покрытие R11
Размер: 42*18.5
אריחי ריצוף דמוי עץ 19460. Противоскользящее покрытие R11 
Размер: 42*18.5
Модель 19460
Противоскользящее покрытие R11
Размер: 42*18.5
דגמים 17469 21469. Противоскользящее покрытие R11 
דגם 17469 - Размер: 60*7 
דגם 21469 - Размер: 60*21
Модели 17469 21469
Противоскользящее покрытие R11
דגם 17469 - Размер: 60*7
דגם 21469 - Размер: 60*21
דגמים 17461 21461. Противоскользящее покрытие R11 
דגם 17461 - Размер: 60*7 
דגם 21461 - Размер: 60*21
Модели 17461 21461
Противоскользящее покрытие R11
דגם 17461 - Размер: 60*7
דגם 21461 - Размер: 60*21
אריחי ריצוף פורצלן מטאלי 60845. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 60*60
Модель 60845
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 60*60
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 96149. Противоскользящее покрытие R10
Модель 96149
Противоскользящее покрытие R10
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 96145. Противоскользящее покрытие R10
Модель 96145
Противоскользящее покрытие R10
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 96142. Противоскользящее покрытие R10
Модель 96142
Противоскользящее покрытие R10
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 96141. Противоскользящее покрытие R10
Модель 96141
Противоскользящее покрытие R10
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 96140. Противоскользящее покрытие R10
Модель 96140
Противоскользящее покрытие R10
אריחי ריצוף דמוי עץ 26149. Противоскользящее покрытие R10
Модель 26149
Противоскользящее покрытие R10
אריחי ריצוף דמוי עץ 26145. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 120*20
Модель 26145
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 120*20
אריחי ריצוף דמוי עץ 26142. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 120*20
Модель 26142
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 120*20
אריחי ריצוף דמוי עץ 26141. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 120*20
Модель 26141
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 120*20
אריחי ריצוף דמוי עץ 26140. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 120*20
Модель 26140
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 120*20
1096
1096
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 2584. Противоскользящее покрытие R11 
2584 Размер:60*120 לפי הזמנה 
99016 Размер 100*100 - יש במלאי
Модель 2584
Противоскользящее покрытие R11
2584 Размер:60*120 לפי הזמנה
99016 Размер 100*100 - יש במלאי
אריחי ריצוף פורצלן דמוי בטון 2584. Противоскользящее покрытие R11 
2584 Размер:60*120 לפי הזמנה 
99016 Размер 100*100 - יש במלאי
Модель 2584
Противоскользящее покрытие R11
2584 Размер:60*120 לפי הזמנה
99016 Размер 100*100 - יש במלאי
אריחי ריצוף פורצלן דמוי בטון 99016. Противоскользящее покрытие R11 
Размер:100*100
Модель 99016
Противоскользящее покрытие R11
Размер:100*100
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 99016. Противоскользящее покрытие R11 
Размер:100*100
Модель 99016
Противоскользящее покрытие R11
Размер:100*100
אריחי ריצוף גרניט פורצלן 120*120 99016. Противоскользящее покрытие R11 
Размер:100*100
Модель 99016
Противоскользящее покрытие R11
Размер:100*100
אריחי ריצוף גרניט פורצלן 120*120 99017. Противоскользящее покрытие R11 
Размер:100*100
Модель 99017
Противоскользящее покрытие R11
Размер:100*100
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 99017. Противоскользящее покрытие R11 
Размер:100*100
Модель 99017
Противоскользящее покрытие R11
Размер:100*100
אריחי ריצוף דמוי עץ 1286-1. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 120*23
Модель 1286-1
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 120*23
אריחי ריצוף חוץ ציפחה - SLATE 65044. Противоскользящее покрытие R11 
Размер: 60*60
Модель 65044
Противоскользящее покрытие R11
Размер: 60*60
אריחי ריצוף חוץ ציפחה - SLATE 65045. Противоскользящее покрытие R11 
Размер: 60*60
Модель 65045
Противоскользящее покрытие R11
Размер: 60*60
אריחי ריצוף חוץ ציפחה - SLATE 65046. Противоскользящее покрытие R11 
Размер: 60*60
Модель 65046
Противоскользящее покрытие R11
Размер: 60*60
אריחי ריצוף חוץ ציפחה - SLATE 65049. Противоскользящее покрытие R11 
Размер: 60*60
Модель 65049
Противоскользящее покрытие R11
Размер: 60*60
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 1002474. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 75*75
Модель 1002474
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 75*75
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 2472. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 75*75
Модель 2472
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 75*75
אריחי ריצוף גרניט פורצלן 60*60 2470. Противоскользящее покрытие R10
Модель 2470
Противоскользящее покрытие R10
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 2470. Противоскользящее покрытие R10
Модель 2470
Противоскользящее покрытие R10
דגמים 1002469 1002468. Противоскользящее покрытие R10 
1002469 Размер: 75*75 1002468Размер : 60*60
Модели 1002469 1002468
Противоскользящее покрытие R10
1002469 Размер: 75*75
1002468Размер : 60*60
אריחי ריצוף גרניט פורצלן 60*60 1002468. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 60*60
Модель 1002468
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 60*60
אריחי ריצוף דמוי עץ 23127. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 120*23
Модель 23127
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 120*23
דגם 2434. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 66*66
Модель 2434
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 66*66

Цена: NIS 117 за квадратный метр..
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 2434. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 66*66
Модель 2434
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 66*66

Цена: NIS 117 за квадратный метр..
אריחי ריצוף חוץ טרקוטה / קוטו 36400. 
Размер: 36*36
Модель 36400
Размер: 36*36
דגמים 26030 26031. Противоскользящее покрытие R10 Размер:27*23.
Модели 26030 26031
Противоскользящее покрытие R10
Размер:27*23.
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 96149. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 120*60
Модель 96149
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 120*60
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 98181. Противоскользящее покрытие R10 
Размер:180*90
Модель 98181
Противоскользящее покрытие R10
Размер:180*90
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 98181. Противоскользящее покрытие R10 
Размер:180*90
Модель 98181
Противоскользящее покрытие R10
Размер:180*90
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 96169. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 120*60
Модель 96169
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 120*60
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 96168. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 120*60
Модель 96168
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 120*60
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 96169. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 120*60
Модель 96169
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 120*60
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 96168. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 120*60
Модель 96168
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 120*60
דגם 96809. Противоскользящее покрытие R10
Модель 96809
Противоскользящее покрытие R10
דגם 96805. Противоскользящее покрытие R10
Модель 96805
Противоскользящее покрытие R10
דגם 96802. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 120*60
Модель 96802
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 120*60

Цена: NIS 264 за квадратный метр..
דגם 96804. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 120*60
Модель 96804
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 120*60
דגם 96801. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 120*60
Модель 96801
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 120*60
אריחי ריצוף קרמיקה ענתיקה 20741. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 20*20
Модель 20741
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 20*20

Цена: NIS 164 за квадратный метр..
אריחי ריצוף קרמיקה ענתיקה 20740. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 20*20
Модель 20740
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 20*20

Цена: NIS 164 за квадратный метр..
אריחי ריצוף קרמיקה ענתיקה 45023. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 45*45
Модель 45023
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 45*45
אריחי ריצוף קרמיקה ענתיקה 45021. Противоскользящее покрытие R10 
Размер:45*45
Модель 45021
Противоскользящее покрытие R10
Размер:45*45
דגם 60134. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 59.5*59.5
Модель 60134
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 59.5*59.5
דגם 60133. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 59.5*59.5
Модель 60133
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 59.5*59.5
דגם 60132. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 59.5*59.5
Модель 60132
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 59.5*59.5
דגם 60131. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 59.5*59.5
Модель 60131
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 59.5*59.5
דגם 96809. Противоскользящее покрытие R10 
Размер:60*120
Модель 96809
Противоскользящее покрытие R10
Размер:60*120
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 59002. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 59.5*59.5
Модель 59002
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 59.5*59.5
דגם 96800. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 60*120
Модель 96800
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 60*120
דגם 80830 (ברצפה). 
Размер 80*80 Противоскользящее покрытие R10
Модель 80830 ()
Размер 80*80
Противоскользящее покрытие R10
אריחי ריצוף פורצלן דמוי בטון 17226. 
Размер 28*7 Противоскользящее покрытие R10
Модель 17226
Размер 28*7
Противоскользящее покрытие R10
אריחי ריצוף פורצלן דמוי בטון 17225 (ברצפה). 
Размер 28*7 Противоскользящее покрытие R10
Модель 17225 ()
Размер 28*7
Противоскользящее покрытие R10
אריחי ריצוף וינטג' סדרת Hexagon 15196 (ברצפה). Противоскользящее покрытие R10
Модель 15196 ()
Противоскользящее покрытие R10
אריחי ריצוף דמוי עץ 23130. 
Размер 23*120 Противоскользящее покрытие R10
Модель 23130
Размер 23*120
Противоскользящее покрытие R10
אריחי ריצוף דמוי עץ 23131. 
Размер 23*120 Противоскользящее покрытие R10
Модель 23131
Размер 23*120
Противоскользящее покрытие R10
אריחי ריצוף דמוי עץ 23132. 
Размер 23*120 Противоскользящее покрытие R10
Модель 23132
Размер 23*120
Противоскользящее покрытие R10
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 40633. גרניט פורצלן רב Размер בז Противоскользящее покрытие R10
Модель 40633
גרניט פורצלן רב Размер בז
Противоскользящее покрытие R10
אריחי ריצוף פורצלן דמוי בטון 40632. פורצלן רב Размер אפרפר Противоскользящее покрытие R10
Модель 40632
פורצלן רב Размер אפרפר
Противоскользящее покрытие R10

Цена: NIS 94 за квадратный метр..
VERSACE 97279 1543 VR5819
VERSACE 97279 1543 VR5819
אריחי ריצוף פורצלן דמוי בטון 66058. Противоскользящее покрытие R10 
Размер 60*60
Модель 66058
Противоскользящее покрытие R10
Размер 60*60
אריחי ריצוף פורצלן דמוי בטון 91051. Противоскользящее покрытие R10
Модель 91051
Противоскользящее покрытие R10

Цена: NIS 187 за квадратный метр..
אריחי ריצוף פורצלן דמוי בטון 91050. Противоскользящее покрытие R10
Модель 91050
Противоскользящее покрытие R10

Цена: NIS 224 за квадратный метр..
אריחי ריצוף וינטג' סדרת Cordova 45018. 
Размер: 45*45 Противоскользящее покрытие R10
Модель 45018
Размер: 45*45
Противоскользящее покрытие R10
אריחי ריצוף וינטג' סדרת Cordova 45017. 
Размер: 45*45 Противоскользящее покрытие R10
Модель 45017
Размер: 45*45
Противоскользящее покрытие R10
אריחי ריצוף וינטג' סדרת Cordova 45015. Противоскользящее покрытие R10 
Размер 44.5*44.5
Модель 45015
Противоскользящее покрытие R10
Размер 44.5*44.5
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 97000. Противоскользящее покрытие R10
Модель 97000
Противоскользящее покрытие R10
אריחי ריצוף פורצלן מטאלי 50144. 
Размер: 49.8*99.6 Противоскользящее покрытие R10
Модель 50144
Размер: 49.8*99.6
Противоскользящее покрытие R10
אריחי ריצוף פורצלן מטאלי 50140. 
Размер: 49.8*99.6 Противоскользящее покрытие R10
Модель 50140
Размер: 49.8*99.6
Противоскользящее покрытие R10
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 60116. 
Размер: 59.5*59.5 Противоскользящее покрытие R10
Модель 60116
Размер: 59.5*59.5
Противоскользящее покрытие R10
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 60115. 
Размер: 59.5*59.5 Противоскользящее покрытие R10
Модель 60115
Размер: 59.5*59.5
Противоскользящее покрытие R10
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 60114. 
Размер: 59.5*59.5 Противоскользящее покрытие R10
Модель 60114
Размер: 59.5*59.5
Противоскользящее покрытие R10
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 60112. 
Размер: 59.5*59.5 Противоскользящее покрытие R10
Модель 60112
Размер: 59.5*59.5
Противоскользящее покрытие R10
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 60111. 
Размер: 59.5*59.5 Противоскользящее покрытие R10
Модель 60111
Размер: 59.5*59.5
Противоскользящее покрытие R10
אריחי ריצוף וינטג' סדרת Toledo 33113. 
Размер: 33*33 Противоскользящее покрытие R10
Модель 33113
Размер: 33*33
Противоскользящее покрытие R10
אריחי ריצוף וינטג' סדרת Toledo 33112. 
Размер: 33*33 Противоскользящее покрытие R10
Модель 33112
Размер: 33*33
Противоскользящее покрытие R10
אריחי ריצוף דמוי עץ 16112. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 114*17
Модель 16112
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 114*17
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 96302. 
Размер: 60*120 Противоскользящее покрытие R10
Модель 96302
Размер: 60*120
Противоскользящее покрытие R10
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 20905. 
Размер: 20*20 Противоскользящее покрытие R10
Модель 20905
Размер: 20*20
Противоскользящее покрытие R10
אריחי ריצוף קרמיקה וגרניט פורצלן בגימור מט 1003069. 
Размер: 28*32
Модель 1003069
Размер: 28*32
אריחי ריצוף וינטג' סדרת Hexagon 26035. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 20*24
Модель 26035
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 20*24
אריחי ריצוף וינטג' סדרת Hexagon 26034 26035. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 20*24
Модель 26034 26035
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 20*24
אריחי ריצוף וינטג' סדרת Hexagon 26032 26033. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 20*24
Модель 26032 26033
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 20*24
אריחי ריצוף פורצלן דמוי בטון 96186. Противоскользящее покрытие R10
Модель 96186
Противоскользящее покрытие R10

Цена: NIS 176 за квадратный метр..
פורצלן דמוי בטון רב גודל. Противоскользящее покрытие R10
פורצלן דמוי בטון
Противоскользящее покрытие R10

Технические спецификации
אריחי ריצוף פורצלן דמוי בטון 69033. 
Размер:60*60 Противоскользящее покрытие R10
Модель 69033
Размер:60*60
Противоскользящее покрытие R10
אריחי ריצוף פורצלן דמוי בטון 69032. 
Размер:60*60 Противоскользящее покрытие R10
Модель 69032
Размер:60*60
Противоскользящее покрытие R10
אריחי ריצוף פורצלן דמוי בטון 69031. 
Размер:30*60 Противоскользящее покрытие R10
Модель 69031
Размер:30*60
Противоскользящее покрытие R10
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 76648. 
Размер: 60*120 Противоскользящее покрытие R11
Модель 76648
Размер: 60*120
Противоскользящее покрытие R11
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 2219. 
Размер: 60*120 Противоскользящее покрытие R11
Модель 2219
Размер: 60*120
Противоскользящее покрытие R11
אריחי ריצוף פורצלן דמוי בטון 91245. 
Размер: 120*120 Противоскользящее покрытие R10
Модель 91245
Размер: 120*120
Противоскользящее покрытие R10

Цена: NIS 224 за квадратный метр..
אריחי ריצוף פורצלן דמוי בטון 91240. 
Размер: 120*120 Противоскользящее покрытие R10
Модель 91240
Размер: 120*120
Противоскользящее покрытие R10
אריחי ריצוף וינטג' סדרת Toledo 20976. 
Размер: 20.5*20.5 Противоскользящее покрытие R10
Модель 20976
Размер: 20.5*20.5
Противоскользящее покрытие R10
אריחי ריצוף וינטג' סדרת Toledo 20977. 
Размер: 20.5*20.5 Противоскользящее покрытие R10
Модель 20977
Размер: 20.5*20.5
Противоскользящее покрытие R10
אריחי ריצוף פורצלן דמוי בטון 60185. 
Размер: 60*180 Противоскользящее покрытие R10
Модель 60185
Размер: 60*180
Противоскользящее покрытие R10
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 40623. פורצלן דמוי אבן בז רב Размер. Противоскользящее покрытие R10
Модель 40623
פורצלן דמוי אבן בז רב Размер.
Противоскользящее покрытие R10

Цена: NIS 129 за квадратный метр..
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 40623. פורצלן דמוי אבן בז רב Размер. Противоскользящее покрытие R10
Модель 40623
פורצלן דמוי אבן בז רב Размер.
Противоскользящее покрытие R10

Цена: NIS 129 за квадратный метр..
אריחי ריצוף וינטג' סדרת Mix Stone 40623. פורצלן דמוי אבן בז רב Размер. Противоскользящее покрытие R10
Модель 40623
פורצלן דמוי אבן בז רב Размер.
Противоскользящее покрытие R10

Цена: NIS 129 за квадратный метр..
אריחי ריצוף וינטג' סדרת Mix Stone 40625. פורצלן דמוי אבן אפור רב Размер. Противоскользящее покрытие R10
Модель 40625
פורצלן דמוי אבן אפור רב Размер.
Противоскользящее покрытие R10

Цена: NIS 129 за квадратный метр..
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 40625. פורצלן דמוי אבן אפור רב Размер. Противоскользящее покрытие R10
Модель 40625
פורצלן דמוי אבן אפור רב Размер.
Противоскользящее покрытие R10

Цена: NIS 129 за квадратный метр..
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 40625. פורצלן דמוי אבן אפור רב Размер. Противоскользящее покрытие R10
Модель 40625
פורצלן דמוי אבן אפור רב Размер.
Противоскользящее покрытие R10

Цена: NIS 129 за квадратный метр..
דגם 20981. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 20*20
Модель 20981
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 20*20

Цена: NIS 94 за квадратный метр..
דגם 20980. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 20*20
Модель 20980
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 20*20

Цена: NIS 164 за квадратный метр..
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 96359. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 60*120
Модель 96359
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 60*120
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 96338. 
Размер: 60*120
Модель 96338
Размер: 60*120
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 2479. 
Размер: 60*90 Противоскользящее покрытие R10
Модель 2479
Размер: 60*90
Противоскользящее покрытие R10
אריחי ריצוף דמוי עץ 1158. 
Размер: 7.5*45 Противоскользящее покрытие R10
Модель 1158
Размер: 7.5*45
Противоскользящее покрытие R10
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 40635. פורצלן דמוי אבן רב Размер בצבע אפור. Противоскользящее покрытие R10
Модель 40635
פורצלן דמוי אבן רב Размер בצבע אפור.
Противоскользящее покрытие R10

Технические спецификации
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 40631. פורצלן דמוי אבן רב Размер בצבע בז' בהיר. Противоскользящее покрытие R10
Модель 40631
פורצלן דמוי אבן רב Размер בצבע בז' בהיר.
Противоскользящее покрытие R10

Технические спецификации
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 2676. 
Размер: 120*120
Модель 2676
Размер: 120*120
אריחי ריצוף דמוי עץ 23150. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 20*119.5
Модель 23150
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 20*119.5
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 99007. 
Размер: 100*100 Противоскользящее покрытие R10
Модель 99007
Размер: 100*100
Противоскользящее покрытие R10
אריחי ריצוף וינטג' סדרת Toledo 20925. 
Размер: 20*20 Противоскользящее покрытие R10
Модель 20925
Размер: 20*20
Противоскользящее покрытие R10
דגם 20836. 
Размер: 20*20 Противоскользящее покрытие R10
Модель 20836
Размер: 20*20
Противоскользящее покрытие R10

Цена: NIS 140 за квадратный метр..
דגם 20835. 
Размер: 20*20 Противоскользящее покрытие R10
Модель 20835
Размер: 20*20
Противоскользящее покрытие R10
דגם 20834. 
Размер: 20*20 Противоскользящее покрытие R10
Модель 20834
Размер: 20*20
Противоскользящее покрытие R10

Цена: NIS 106 за квадратный метр..
דגם 20832. 
Размер: 20*20 Противоскользящее покрытие R10
Модель 20832
Размер: 20*20
Противоскользящее покрытие R10
אריחי ריצוף פורצלן דמוי בטון 96302. Противоскользящее покрытие R10
Модель 96302
Противоскользящее покрытие R10
אריחי ריצוף וינטג' סדרת Hexagon 26024. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 19.8*22.8
Модель 26024
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 19.8*22.8
אריחי ריצוף דמוי עץ 80818. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 80*80
Модель 80818
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 80*80
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 40660. Противоскользящее покрытие R11
Модель 40660
Противоскользящее покрытие R11

Технические спецификации
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 40660. פורצלן בז רב Размер Противоскользящее покрытие R11
Модель 40660
פורצלן בז רב Размер
Противоскользящее покрытие R11

Технические спецификации
אריחי ריצוף וינטג' סדרת Cordova 20979. 
Размер: 20*20 Противоскользящее покрытие R10
Модель 20979
Размер: 20*20
Противоскользящее покрытие R10
פורצלן דמוי אבן רב גודל. Противоскользящее покрытие R10
גרניט פורצלן דמוי אבן
Противоскользящее покрытие R10

Технические спецификации
אריחי ריצוף פורצלן מטאלי 69849. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 120*60
Модель 69849
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 120*60
אריחי ריצוף פורצלן מטאלי 96845. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 120*60
Модель 96845
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 120*60
אריחי ריצוף פורצלן מטאלי 96845. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 120*60
Модель 96845
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 120*60
אריחי ריצוף פורצלן מטאלי 96844. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 120*60
Модель 96844
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 120*60
אריחי ריצוף פורצלן מטאלי 96840. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 120*60
Модель 96840
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 120*60
אריחי ריצוף פורצלן מטאלי 60848. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 60*60
Модель 60848
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 60*60
אריחי ריצוף פורצלן מטאלי 36844. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 30*60
Модель 36844
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 30*60
אריחי ריצוף פורצלן מטאלי 23842. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 120*20
Модель 23842
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 120*20
אריחי ריצוף פורצלן מטאלי 23841. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 120*20
Модель 23841
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 120*20
אריחי ריצוף פורצלן מטאלי 20843. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 20*20
Модель 20843
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 20*20

Цена: NIS 246 за квадратный метр..
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 66341. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 60*60
Модель 66341
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 60*60

Цена: NIS 175 за квадратный метр..
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 96344. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 119.5*60
Модель 96344
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 119.5*60
שילוב אריחים משושים. 
Размер: 15*17.3 Противоскользящее покрытие R10
סדרת Hexagon
Размер: 15*17.3
Противоскользящее покрытие R10
שילוב אריחים משושים. 
Размер: 15*17.3 Противоскользящее покрытие R10
סדרת Hexagon
Размер: 15*17.3
Противоскользящее покрытие R10
שילוב אריחים משושים. 
Размер: 15*17.3 Противоскользящее покрытие R10
סדרת Hexagon
Размер: 15*17.3
Противоскользящее покрытие R10
שילוב אריחים משושים. 
Размер: 15*17.3 Противоскользящее покрытие R10
סדרת Hexagon
Размер: 15*17.3
Противоскользящее покрытие R10
שילוב אריחים משושים. 
Размер: 15*17.3 Противоскользящее покрытие R10
סדרת Hexagon
Размер: 15*17.3
Противоскользящее покрытие R10
שילוב אריחים משושים. 
Размер: 15*17.3 Противоскользящее покрытие R10
סדרת Hexagon
Размер: 15*17.3
Противоскользящее покрытие R10
אריחי ריצוף וינטג' סדרת Cordova 20905. 
Размер: 20*20 Противоскользящее покрытие R10
Модель 20905
Размер: 20*20
Противоскользящее покрытие R10
אריחי ריצוף וינטג' סדרת Cordova 20907. 
Размер: 20*20 Противоскользящее покрытие R10
Модель 20907
Размер: 20*20
Противоскользящее покрытие R10
אריחי ריצוף וינטג' סדרת Cordova 20906. 
Размер: 20*20 Противоскользящее покрытие R10
Модель 20906
Размер: 20*20
Противоскользящее покрытие R10
אריחי ריצוף וינטג' סדרת Cordova 20902. 
Размер: 20*20 Противоскользящее покрытие R10
Модель 20902
Размер: 20*20
Противоскользящее покрытие R10
אריחי ריצוף דמוי עץ 1003019. Противоскользящее покрытие R10
Модель 1003019
Противоскользящее покрытие R10
אריחי ריצוף מסדרת Colour 2042. 
Размер: 15*15
Модель 2042
Размер: 15*15
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 65046. Противоскользящее покрытие R11 
Размер 60*60 במלאי
Модель 65046
Противоскользящее покрытие R11
Размер 60*60 במלאי

Технические спецификации
אריחי ריצוף וינטג' סדרת Hexagon 2385. 
Размер: 25.5*25.9 Противоскользящее покрытие R10
Модель 2385
Размер: 25.5*25.9
Противоскользящее покрытие R10
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 1002479. 
Размер: 60*90 Противоскользящее покрытие R10
Модель 1002479
Размер: 60*90
Противоскользящее покрытие R10
אריחי ריצוף דמוי עץ 2418. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 60*60
Модель 2418
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 60*60
אריחי ריצוף דמוי עץ 2417. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 24*27.7
Модель 2417
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 24*27.7
אריחי ריצוף דמוי עץ 2416. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 30*120
Модель 2416
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 30*120
אריחי ריצוף דמוי עץ 2409. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 30*120
Модель 2409
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 30*120
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 1002363. 
Размер: 60*120 Противоскользящее покрытие R10
Модель 1002363
Размер: 60*120
Противоскользящее покрытие R10
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 1002363. 
Размер: 60*120 Противоскользящее покрытие R10
Модель 1002363
Размер: 60*120
Противоскользящее покрытие R10
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 1012157. 
Размер: 100*100
Модель 1012157
Размер: 100*100

Цена: NIS 82 за квадратный метр..
דגם 2185. Противоскользящее покрытие R10 Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 80*80
Модель 2185
Противоскользящее покрытие R10
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 80*80
66020. Противоскользящее покрытие R10
66020
Противоскользящее покрытие R10
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 2137. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 60*119
Модель 2137
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 60*119
אריחי ריצוף דמוי עץ 1011867. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 15.3*58.9
Модель 1011867
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 15.3*58.9
אריחי ריצוף דמוי עץ 1011866. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 15.3*58.9
Модель 1011866
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 15.3*58.9
אריחי ריצוף דמוי עץ 1624. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 23.5*66.2
Модель 1624
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 23.5*66.2
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 1001371. 
Размер: 300*100.
Модель 1001371
Размер: 300*100.
דגם 1001301. 
Размер: 60*30. Противоскользящее покрытие R10
Модель 1001301
Размер: 60*30.
Противоскользящее покрытие R10
דגם 1302. 
Размер: 60*30. Противоскользящее покрытие R10
Модель 1302
Размер: 60*30.
Противоскользящее покрытие R10

Цена: NIS 106 за квадратный метр..
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 1002996. 
Размер: 80*80.
Модель 1002996
Размер: 80*80.
דגם 1002989. 
Размер: 60*60 Противоскользящее покрытие R10
Модель 1002989
Размер: 60*60
Противоскользящее покрытие R10
אריחי ריצוף דמוי עץ 15587. Размер 15.3*58.9  Противоскользящее покрытие R10
Модель 15587
Размер 15.3*58.9
Противоскользящее покрытие R10
אריחי ריצוף גרניט פורצלן 80*80 2582-37. 
Размер: 80*80
Модель 2582-37
Размер: 80*80
דגמים 20010 20019. Противоскользящее покрытие R10 Противоскользящее покрытие R10
Модели 20010 20019
Противоскользящее покрытие R10
Противоскользящее покрытие R10
אריחי ריצוף וינטג' סדרת Catalonia 25044. 
Размер 25*25 Противоскользящее покрытие R10
Модель 25044
Размер 25*25
Противоскользящее покрытие R10
22517. Противоскользящее покрытие R11
22517
Противоскользящее покрытие R11
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 96358. Противоскользящее покрытие R10
Модель 96358
Противоскользящее покрытие R10
96358. Противоскользящее покрытие R10
96358
Противоскользящее покрытие R10
96358. Противоскользящее покрытие R10
96358
Противоскользящее покрытие R10
אריחי ריצוף וינטג' סדרת Cordova 22001. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 22.3*22.3
Модель 22001
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 22.3*22.3
אריחי ריצוף חוץ טרקוטה / קוטו 36405-2. Размер:45*22.5
Модель 36405-2
Размер:45*22.5
אריחי ריצוף חוץ טרקוטה / קוטו 36404. 
Размер:36*36
Модель 36404
Размер:36*36
אריחי ריצוף חוץ טרקוטה / קוטו 36404-8. 
Размер:36*18
Модель 36404-8
Размер:36*18
אריחי ריצוף חוץ טרקוטה / קוטו 36403. Противоскользящее покрытие R10 
Размер:36*36
Модель 36403
Противоскользящее покрытие R10
Размер:36*36
אריחי ריצוף חוץ טרקוטה / קוטו 36402. 
Размер:36*36
Модель 36402
Размер:36*36
אריחי ריצוף חוץ טרקוטה / קוטו 36401. Противоскользящее покрытие R10 
Размер:36*36
Модель 36401
Противоскользящее покрытие R10
Размер:36*36
דגם 80828. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 80*80
Модель 80828
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 80*80
אריחי ריצוף וינטג' סדרת Toledo 22516. Противоскользящее покрытие R11 
Размер: 22.5*22.5
Модель 22516
Противоскользящее покрытие R11
Размер: 22.5*22.5
אריחי ריצוף וינטג' סדרת Cordova 22516. Противоскользящее покрытие R11 
Размер: 22.5*22.5
Модель 22516
Противоскользящее покрытие R11
Размер: 22.5*22.5
אריחי ריצוף וינטג' סדרת Mix Stone 20910. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 20*20
Модель 20910
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 20*20
אריחי ריצוף חוץ טרקוטה / קוטו 36406. 
Размер: 36*36
Модель 36406
Размер: 36*36
אריחי ריצוף חוץ טרקוטה / קוטו 36406-2. 
Размер: 45*22.5
Модель 36406-2
Размер: 45*22.5
אריחי ריצוף חוץ טרקוטה / קוטו 36405. 
Размер: 36*36
Модель 36405
Размер: 36*36
אריחי ריצוף דמוי עץ 36465. Противоскользящее покрытие R11 
Размер: 41*36
Модель 36465
Противоскользящее покрытие R11
Размер: 41*36
אריחי ריצוף דמוי עץ 19465. Противоскользящее покрытие R11 
Размер: 42*18.5
Модель 19465
Противоскользящее покрытие R11
Размер: 42*18.5
דגמים 17465 21465. Противоскользящее покрытие R11 
דגם 17465 - Размер: 60*7 
דגם 21465 - Размер: 60*21
Модели 17465 21465
Противоскользящее покрытие R11
דגם 17465 - Размер: 60*7
דגם 21465 - Размер: 60*21
דגמים 17460 21460. Противоскользящее покрытие R11 
דגם 17460 - Размер: 60*7 
דגם 21460 - Размер: 60*21
Модели 17460 21460
Противоскользящее покрытие R11
דגם 17460 - Размер: 60*7
דגם 21460 - Размер: 60*21
אריחי ריצוף פורצלן דמוי בטון 36134. Противоскользящее покрытие R11 
Размер: 36*36
Модель 36134
Противоскользящее покрытие R11
Размер: 36*36
משושים דמוי אבן. 
Размер: 41*36 Противоскользящее покрытие R11
גרניט פורצלן דמוי אבן
Размер: 41*36
Противоскользящее покрытие R11
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 2708-9. 
Размер: 90*90
Модель 2708-9
Размер: 90*90
אריחי ריצוף קרמיקה ענתיקה 22520. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 22.5*22.5.
Модель 22520
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 22.5*22.5.
אריחי ריצוף קרמיקה ענתיקה 22519. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 22.5*22.5.
Модель 22519
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 22.5*22.5.
אריחי ריצוף קרמיקה ענתיקה 97006. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 120*60
Модель 97006
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 120*60
אריחי ריצוף פורצלן דמוי בטון 97006. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 120*60
Модель 97006
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 120*60
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 97001. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 120*60
Модель 97001
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 120*60
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 97005. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 120*60
Модель 97005
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 120*60
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 97004. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 120*60
Модель 97004
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 120*60
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 96358. Противоскользящее покрытие R10
Модель 96358
Противоскользящее покрытие R10
אריחי ריצוף וינטג' סדרת Toledo 20935. Противоскользящее покрытие R10 
Размер 20*20
Модель 20935
Противоскользящее покрытие R10
Размер 20*20
אריחי ריצוף וינטג' סדרת Cordova 45019. 
Размер: 45*45 Противоскользящее покрытие R10
Модель 45019
Размер: 45*45
Противоскользящее покрытие R10
אריחי ריצוף וינטג' סדרת Cordova 45016. 
Размер: 45*45 Противоскользящее покрытие R10
Модель 45016
Размер: 45*45
Противоскользящее покрытие R10
אריחי ריצוף דמוי עץ 16111. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 114*17
Модель 16111
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 114*17
אריחי ריצוף פורצלן דמוי בטון 96166. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 120*60
Модель 96166
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 120*60
אריחי ריצוף פורצלן דמוי בטון 96165. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 120*60
Модель 96165
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 120*60
דגם 65023. 
Размер: 60*60 Противоскользящее покрытие R10
Модель 65023
Размер: 60*60
Противоскользящее покрытие R10

Цена: NIS 82 за квадратный метр..
אריחי ריצוף חוץ טרקוטה / קוטו 36400. 
Размер: 36*36
Модель 36400
Размер: 36*36
אריחי ריצוף וינטג' סדרת Cordova 2191. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 22.5*22.5
Модель 2191
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 22.5*22.5
אריחי ריצוף דמוי עץ 96151. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 120*60
Модель 96151
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 120*60
אריחי ריצוף דמוי עץ 96152. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 120*60
Модель 96152
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 120*60
אריחי ריצוף דמוי עץ 96155. Противоскользящее покрытие R11 
Размер: 60*120
Модель 96155
Противоскользящее покрытие R11
Размер: 60*120

Цена: NIS 199 за квадратный метр..
אריחי ריצוף דמוי עץ 20152. Противоскользящее покрытие R11 
Размер: 120*20
Модель 20152
Противоскользящее покрытие R11
Размер: 120*20
אריחי ריצוף פורצלן מטאלי 66759. 
Размер: 60*60 Противоскользящее покрытие R10
Модель 66759
Размер: 60*60
Противоскользящее покрытие R10
אריחי ריצוף פורצלן מטאלי 96759. 
Размер: 59.3*119.3 Противоскользящее покрытие R10
Модель 96759
Размер: 59.3*119.3
Противоскользящее покрытие R10
אריחי ריצוף וינטג' סדרת Cordova 33111. Противоскользящее покрытие R11 
Размер: 33*33
Модель 33111
Противоскользящее покрытие R11
Размер: 33*33

Цена: NIS 106 за квадратный метр..
אריחי ריצוף דמוי עץ 44111. Противоскользящее покрытие R11 
Размер: 44*44
Модель 44111
Противоскользящее покрытие R11
Размер: 44*44
אריחי ריצוף וינטג' סדרת Toledo 20929. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 20*20
Модель 20929
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 20*20
אריחי ריצוף וינטג' סדרת Toledo 20928. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 20*20
Модель 20928
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 20*20
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 1002643. Противоскользящее покрытие R11 
Размер: 100*100
Модель 1002643
Противоскользящее покрытие R11
Размер: 100*100
אריחי ריצוף פורצלן דמוי בטון 1002643. Противоскользящее покрытие R11 
Размер: 100*100
Модель 1002643
Противоскользящее покрытие R11
Размер: 100*100
אריחי ריצוף וינטג' סדרת Toledo 16009. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 16.5*16.5
Модель 16009
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 16.5*16.5

Цена: NIS 175 за квадратный метр..
אריחי ריצוף וינטג' סדרת Toledo 16004. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 16.5*16.5
Модель 16004
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 16.5*16.5

Цена: NIS 175 за квадратный метр..
אריחי ריצוף וינטג' סדרת Toledo 16003. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 16.5*16.5
Модель 16003
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 16.5*16.5

Цена: NIS 175 за квадратный метр..