חלמיש Лучшие бренды для дизайна интерьера
03-6279032
 1. Халамиш >
 2. Напольное покрытие >
 3. Отделка >
 4. Напольное покрытие из керамики и матовогl

Отделка: Напольное покрытие из керамики и матовогl

Напольное покрытие из керамики и матовогl

? ???????? ??????? ?? ??????? ??????? ????? ??????? ???? ?? ???????? ? ?????????????. ??????? ??????? ?????? ??? ?????????? ????????, ??? ????????????? ?????????????, ??????? ??????? ??-?? ????, ??? ?? ??? ?? ??????? ?????. ????? ????, ??? ?????? ???????? ??? ????? ? ?????? ? ?????????, ??? ??-?? ?? ???????????? ? ?????, ??? ? ??-?? ?? ????????????????? ???????. ??????? ?????? ????????? ??????????? ? ????? ????????? ? ??????? ???????????? ? ?????? ??????? ???. ???????? ??????? ?????????? ?????? ?????? ?????? ? ????????, ?? ??????? ??????.אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 90830. Противоскользящее покрытие R11 
Размер: 90*90
Модель 90830
Противоскользящее покрытие R11
Размер: 90*90
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 90831. Противоскользящее покрытие R11 
Размер: 90*90
Модель 90831
Противоскользящее покрытие R11
Размер: 90*90
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 90830. Противоскользящее покрытие R11 
Размер: 90*90
Модель 90830
Противоскользящее покрытие R11
Размер: 90*90
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 33001. Противоскользящее покрытие R11 
Размер: 33*33
Модель 33001
Противоскользящее покрытие R11
Размер: 33*33
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 33000. Противоскользящее покрытие R11 
Размер: 33*33
Модель 33000
Противоскользящее покрытие R11
Размер: 33*33
אריחי ריצוף דמוי עץ 20157. 
Размер: 120*19.4
Модель 20157
Размер: 120*19.4
אריחי ריצוף דמוי עץ 20156. 
Размер: 120*19.4
Модель 20156
Размер: 120*19.4
דגם 90959. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 90*90
Модель 90959
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 90*90
דגם 90953. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 90*90
Модель 90953
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 90*90
דגם 90952. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 90*90
Модель 90952
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 90*90
MIX 12. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 20*20
MIX 12
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 20*20
MIX 11. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 20*20
MIX 11
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 20*20
MIX 10. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 20*20
MIX 10
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 20*20
MIX 9. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 20*20
MIX 9
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 20*20
MIX 8. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 20*20
MIX 8
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 20*20
MIX 7. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 20*20
MIX 7
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 20*20
MIX 6. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 20*20
MIX 6
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 20*20
MIX 5. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 20*20
MIX 5
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 20*20
MIX 4. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 20*20
MIX 4
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 20*20
MIX 3. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 20*20
MIX 3
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 20*20
MIX 2. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 20*20
MIX 2
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 20*20
MIX1. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 20*20
MIX1
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 20*20
אריחי ריצוף מסדרת Colour 20281. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 20*20
Модель 20281
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 20*20
אריחי ריצוף מסדרת Colour 20280. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 20*20
Модель 20280
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 20*20
אריחי ריצוף מסדרת Colour 20279. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 20*20
Модель 20279
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 20*20
20278. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 20*20
20278
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 20*20
אריחי ריצוף מסדרת Colour 20277. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 20*20
Модель 20277
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 20*20
אריחי ריצוף מסדרת Colour 20276. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 20*20
Модель 20276
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 20*20
אריחי ריצוף מסדרת Colour 20275. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 20*20
Модель 20275
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 20*20
אריחי ריצוף מסדרת Colour 20274. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 20*20
Модель 20274
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 20*20
אריחי ריצוף מסדרת Colour 20273. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 20*20
Модель 20273
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 20*20
אריחי ריצוף מסדרת Colour 20272. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 20*20
Модель 20272
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 20*20
אריחי ריצוף מסדרת Colour 20271. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 20*20
Модель 20271
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 20*20
אריחי ריצוף מסדרת Colour 20270. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 20*20
Модель 20270
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 20*20
אריחי ריצוף מסדרת Colour 20269. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 20*20
Модель 20269
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 20*20
אריחי ריצוף מסדרת Colour 20268. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 20*20
Модель 20268
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 20*20
אריחי ריצוף מסדרת Colour 20267. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 20*20
Модель 20267
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 20*20
אריחי ריצוף מסדרת Colour 20266. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 20*20
Модель 20266
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 20*20
אריחי ריצוף מסדרת Colour 20265. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 20*20
Модель 20265
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 20*20
אריחי ריצוף מסדרת Colour 20264. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 20*20
Модель 20264
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 20*20
אריחי ריצוף מסדרת Colour 20263. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 20*20
Модель 20263
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 20*20
אריחי ריצוף מסדרת Colour 20262. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 20*20
Модель 20262
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 20*20
אריחי ריצוף מסדרת Colour 20261. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 20*20
Модель 20261
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 20*20
אריחי ריצוף מסדרת Colour 20260. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 20*20
Модель 20260
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 20*20
אריחי ריצוף מסדרת Colour 20259. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 20*20
Модель 20259
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 20*20
אריחי ריצוף מסדרת Colour 20258. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 20*20
Модель 20258
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 20*20
אריחי ריצוף מסדרת Colour 20257. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 20*20
Модель 20257
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 20*20
אריחי ריצוף מסדרת Colour 20256. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 20*20
Модель 20256
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 20*20
אריחי ריצוף מסדרת Colour 20255. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 20*20
Модель 20255
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 20*20
אריחי ריצוף מסדרת Colour 20254. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 20*20
Модель 20254
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 20*20
אריחי ריצוף מסדרת Colour 20253. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 20*20
Модель 20253
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 20*20
אריחי ריצוף מסדרת Colour 20252. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 20*20
Модель 20252
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 20*20
אריחי ריצוף מסדרת Colour 20251. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 20*20
Модель 20251
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 20*20
אריחי ריצוף מסדרת Colour 20250. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 20*20
Модель 20250
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 20*20
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 99823. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 100*100
Модель 99823
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 100*100
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 99822. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 100*100
Модель 99822
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 100*100
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 99821. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 100*100
Модель 99821
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 100*100
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 99820. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 100*100
Модель 99820
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 100*100
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 99044. 
Размер: 100*100 Противоскользящее покрытие R11
Модель 99044
Размер: 100*100
Противоскользящее покрытие R11
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 99043. 
Размер: 100*100 Противоскользящее покрытие R11
Модель 99043
Размер: 100*100
Противоскользящее покрытие R11
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 99042. 
Размер: 100*100 Противоскользящее покрытие R11
Модель 99042
Размер: 100*100
Противоскользящее покрытие R11
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 96044. Противоскользящее покрытие R11 
Размер: 120*60
Модель 96044
Противоскользящее покрытие R11
Размер: 120*60
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 96043. Противоскользящее покрытие R11 
Размер: 120*60
Модель 96043
Противоскользящее покрытие R11
Размер: 120*60
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 96042. Противоскользящее покрытие R11 
Размер: 120*60
Модель 96042
Противоскользящее покрытие R11
Размер: 120*60
אריחי ריצוף פורצלן דמוי בטון 95805. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 120*60
Модель 95805
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 120*60
אריחי ריצוף פורצלן דמוי בטון 95804. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 120*60
Модель 95804
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 120*60
אריחי ריצוף פורצלן דמוי בטון 95803. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 120*60
Модель 95803
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 120*60
אריחי ריצוף פורצלן דמוי בטון 95802. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 120*60
Модель 95802
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 120*60
אריחי ריצוף פורצלן דמוי בטון 65805. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 60*60
Модель 65805
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 60*60
אריחי ריצוף פורצלן דמוי בטון 65804. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 60*60
Модель 65804
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 60*60
אריחי ריצוף פורצלן דמוי בטון 65803. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 60*60
Модель 65803
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 60*60
אריחי ריצוף פורצלן דמוי בטון 65802. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 60*60
Модель 65802
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 60*60
דגם 90950. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 90*90
Модель 90950
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 90*90
מדרגות עם סגירה בצדדים. 
Размер: 33*120

Размер: 33*120
964XX-11P. Противоскользящее покрытие R11 
Размер: 33*120
964XX-11P
Противоскользящее покрытие R11
Размер: 33*120
דגמים 96426S 96426-11S. Противоскользящее покрытие R11 
Размер: 120*33
Модели 96426S 96426-11S
Противоскользящее покрытие R11
Размер: 120*33
דגמים 96415-11S 96415S. Противоскользящее покрытие R11 
Размер: 120*33
Модели 96415-11S 96415S
Противоскользящее покрытие R11
Размер: 120*33
דגם 96415-11P. Противоскользящее покрытие R11 
Размер: 120*33
Модель 96415-11P
Противоскользящее покрытие R11
Размер: 120*33
דגמים 96409-11S 96409S. Противоскользящее покрытие R11 
Размер: 120*33
Модели 96409-11S 96409S
Противоскользящее покрытие R11
Размер: 120*33
דגם 96404-11S. Противоскользящее покрытие R11 
Размер: 120*33
Модель 96404-11S
Противоскользящее покрытие R11
Размер: 120*33
דגם 96401SR. 
Размер: 120*33
Модель 96401SR
Размер: 120*33
דגמים 96400S 96400-11S. Противоскользящее покрытие R11 Размер: 120*33
Модели 96400S 96400-11S
Противоскользящее покрытие R11
Размер: 120*33
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 96425. 
Размер: 120*60 Противоскользящее покрытие R11 Противоскользящее покрытие R11
Модель 96425
Размер: 120*60
Противоскользящее покрытие R11
Противоскользящее покрытие R11
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 96425-11. Противоскользящее покрытие R11 
Размер: 120*60 Противоскользящее покрытие R11
Модель 96425-11
Противоскользящее покрытие R11
Размер: 120*60
Противоскользящее покрытие R11
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 96424-11. Противоскользящее покрытие R11 
Размер: 120*60 Противоскользящее покрытие R11
Модель 96424-11
Противоскользящее покрытие R11
Размер: 120*60
Противоскользящее покрытие R11
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 96424. 
Размер: 120*60 Противоскользящее покрытие R11 Противоскользящее покрытие R11
Модель 96424
Размер: 120*60
Противоскользящее покрытие R11
Противоскользящее покрытие R11
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 96423. 
Размер: 120*60 Противоскользящее покрытие R11 Противоскользящее покрытие R11
Модель 96423
Размер: 120*60
Противоскользящее покрытие R11
Противоскользящее покрытие R11
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 96423-11. Противоскользящее покрытие R11 
Размер: 120*60 Противоскользящее покрытие R11
Модель 96423-11
Противоскользящее покрытие R11
Размер: 120*60
Противоскользящее покрытие R11
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 96418-11. Противоскользящее покрытие R11 Размер: 120*60 Противоскользящее покрытие R11
Модель 96418-11
Противоскользящее покрытие R11
Размер: 120*60
Противоскользящее покрытие R11
אריחי ריצוף פורצלן דמוי בטון 96418. 
Размер: 120*60 Противоскользящее покрытие R11 Противоскользящее покрытие R11
Модель 96418
Размер: 120*60
Противоскользящее покрытие R11
Противоскользящее покрытие R11
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 96417-11. Противоскользящее покрытие R11 
Размер: 120*60 Противоскользящее покрытие R11
Модель 96417-11
Противоскользящее покрытие R11
Размер: 120*60
Противоскользящее покрытие R11
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 96416-11. Противоскользящее покрытие R11 
Размер: 120*60 Противоскользящее покрытие R11
Модель 96416-11
Противоскользящее покрытие R11
Размер: 120*60
Противоскользящее покрытие R11
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 96415. 
Размер: 120*60 Противоскользящее покрытие R11 Противоскользящее покрытие R11
Модель 96415
Размер: 120*60
Противоскользящее покрытие R11
Противоскользящее покрытие R11
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 96415-11. Противоскользящее покрытие R11 
Размер: 120*60 Противоскользящее покрытие R11
Модель 96415-11
Противоскользящее покрытие R11
Размер: 120*60
Противоскользящее покрытие R11
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 96411-11. Противоскользящее покрытие R11 
Размер: 120*60 Противоскользящее покрытие R11
Модель 96411-11
Противоскользящее покрытие R11
Размер: 120*60
Противоскользящее покрытие R11
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 96411. 
Размер: 120*60 Противоскользящее покрытие R11 Противоскользящее покрытие R11
Модель 96411
Размер: 120*60
Противоскользящее покрытие R11
Противоскользящее покрытие R11
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 96410-11. Противоскользящее покрытие R11 
Размер: 120*60 Противоскользящее покрытие R11
Модель 96410-11
Противоскользящее покрытие R11
Размер: 120*60
Противоскользящее покрытие R11
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 96409. 
Размер: 120*60 Противоскользящее покрытие R11 Противоскользящее покрытие R11
Модель 96409
Размер: 120*60
Противоскользящее покрытие R11
Противоскользящее покрытие R11
דגמים 96407 96407-11. Противоскользящее покрытие R11 
Размер: 120*60 Противоскользящее покрытие R11
Модели 96407 96407-11
Противоскользящее покрытие R11
Размер: 120*60
Противоскользящее покрытие R11
אריחי ריצוף חוץ ציפחה - SLATE 96407-11. Противоскользящее покрытие R11 
Размер: 120*60 Противоскользящее покрытие R11
Модель 96407-11
Противоскользящее покрытие R11
Размер: 120*60
Противоскользящее покрытие R11
אריחי ריצוף חוץ ציפחה - SLATE 96406-11. Противоскользящее покрытие R11 
Размер: 120*60 Противоскользящее покрытие R11
Модель 96406-11
Противоскользящее покрытие R11
Размер: 120*60
Противоскользящее покрытие R11
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 96406. 
Размер: 120*60 Противоскользящее покрытие R11 Противоскользящее покрытие R11
Модель 96406
Размер: 120*60
Противоскользящее покрытие R11
Противоскользящее покрытие R11
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 96404-11. Противоскользящее покрытие R11 
Размер: 120*60 Противоскользящее покрытие R11
Модель 96404-11
Противоскользящее покрытие R11
Размер: 120*60
Противоскользящее покрытие R11
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 96401-11. Противоскользящее покрытие R11 
Размер: 120*60 Противоскользящее покрытие R11
Модель 96401-11
Противоскользящее покрытие R11
Размер: 120*60
Противоскользящее покрытие R11
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 96401. 
Размер: 120*60 Противоскользящее покрытие R11 Противоскользящее покрытие R11
Модель 96401
Размер: 120*60
Противоскользящее покрытие R11
Противоскользящее покрытие R11
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 96400-11. Противоскользящее покрытие R11 
Размер: 120*60 Противоскользящее покрытие R11
Модель 96400-11
Противоскользящее покрытие R11
Размер: 120*60
Противоскользящее покрытие R11
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 96400. 
Размер: 120*60 Противоскользящее покрытие R11 Противоскользящее покрытие R11
Модель 96400
Размер: 120*60
Противоскользящее покрытие R11
Противоскользящее покрытие R11
אריחי ריצוף חוץ פורצלן דמוי פרקט 30464-11. Противоскользящее покрытие R11 Размер: 30*120 Противоскользящее покрытие R11
Модель 30464-11
Противоскользящее покрытие R11
Размер: 30*120
Противоскользящее покрытие R11
דגמים 30463 30463-11. 30463 - דמוי עץ בז R9, Размер: 30*120 Противоскользящее покрытие R11 Противоскользящее покрытие R11
Модели 30463 30463-11
30463 - דמוי עץ בז R9, Размер: 30*120
Противоскользящее покрытие R11
Противоскользящее покрытие R11
דגמים 30464 30464-11. 30464 - דמוי עץ חום R9, Размер: 30*120 Противоскользящее покрытие R11 Противоскользящее покрытие R11
Модели 30464 30464-11
30464 - דמוי עץ חום R9, Размер: 30*120
Противоскользящее покрытие R11
Противоскользящее покрытие R11
דגמים 30463 30463-11. 30463 - דמוי עץ בז R9, Размер: 30*120 Противоскользящее покрытие R11 Противоскользящее покрытие R11
Модели 30463 30463-11
30463 - דמוי עץ בז R9, Размер: 30*120
Противоскользящее покрытие R11
Противоскользящее покрытие R11
אריחי ריצוף חוץ פורצלן דמוי פרקט 20463-11. Противоскользящее покрытие R11 Размер: 20*120 Противоскользящее покрытие R11
Модель 20463-11
Противоскользящее покрытие R11
Размер: 20*120
Противоскользящее покрытие R11
דגמים 20463 20463-11. 20463 - דמוי עץ בז R9, Размер: 20*120 Противоскользящее покрытие R11 Противоскользящее покрытие R11
Модели 20463 20463-11
20463 - דמוי עץ בז R9, Размер: 20*120
Противоскользящее покрытие R11
Противоскользящее покрытие R11
MIX2. Противоскользящее покрытие R10 Противоскользящее покрытие R10 Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 20*20
MIX2
Противоскользящее покрытие R10
Противоскользящее покрытие R10
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 20*20
MIX1. Противоскользящее покрытие R10 Противоскользящее покрытие R10 Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 20*20
MIX1
Противоскользящее покрытие R10
Противоскользящее покрытие R10
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 20*20
אריחי ריצוף חוץ טרקוטה / קוטו 16236. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 23.5*6.2
Модель 16236
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 23.5*6.2
אריחי ריצוף חוץ ציפחה - SLATE 16231. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 23.5*6.2
Модель 16231
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 23.5*6.2
אריחי ריצוף פורצלן דמוי בטון 16233. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 23.5*6.2
Модель 16233
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 23.5*6.2
אריחי ריצוף חוץ טרקוטה / קוטו 16232. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 23.5*6.2
Модель 16232
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 23.5*6.2
דגם 94607. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 120*60
Модель 94607
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 120*60
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 32614. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 62.5*32
Модель 32614
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 62.5*32
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 32604. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 62.5*32
Модель 32604
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 62.5*32
אריחי ריצוף דמוי עץ 75142. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 150*75
Модель 75142
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 150*75
אריחי ריצוף גרניט פורצלן 120*120 75142. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 150*75
Модель 75142
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 150*75
אריחי ריצוף גרניט פורצלן 120*120 75142. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 150*75
Модель 75142
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 150*75
אריחי ריצוף  120*60 96819. 
Размер: 120*60
Модель 96819
Размер: 120*60
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 69043. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 90*60 
ברב Размер: 60*90 50%, 60*60 33%, 60*30 17%.
Модель 69043
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 90*60
ברב Размер: 60*90 50%, 60*60 33%, 60*30 17%.

Технические спецификации
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 69041 69042 69043. Противоскользящее покрытие R10 
דגם 69041 - Размер: 60*30 
דגם 69042 - Размер: 60*60 
דגם 69043 - Размер: 90*60 
ברב Размер: 60*90 50%, 60*60 33%, 60*30 17%.
Модель 69041 69042 69043
Противоскользящее покрытие R10
דגם 69041 - Размер: 60*30
דגם 69042 - Размер: 60*60
דגם 69043 - Размер: 90*60
ברב Размер: 60*90 50%, 60*60 33%, 60*30 17%.

Технические спецификации
דגמים 69043 69042 69041. Противоскользящее покрытие R10 
דגם 69041 - Размер: 60*30 
דגם 69042 - Размер: 60*60 
דגם 69043 - Размер: 90*60 
ברב Размер: 60*90 50%, 60*60 33%, 60*30 17%.
Модели 69043 69042 69041
Противоскользящее покрытие R10
דגם 69041 - Размер: 60*30
דגם 69042 - Размер: 60*60
דגם 69043 - Размер: 90*60
ברב Размер: 60*90 50%, 60*60 33%, 60*30 17%.

Технические спецификации
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 69043. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 90*60
Модель 69043
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 90*60

Технические спецификации
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 80802. Противоскользящее покрытие R11 
Размер: 80*80
Модель 80802
Противоскользящее покрытие R11
Размер: 80*80
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 80801. Противоскользящее покрытие R11 
Размер: 80*80
Модель 80801
Противоскользящее покрытие R11
Размер: 80*80
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 95186. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 120*60
Модель 95186
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 120*60
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 95181. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 120*60
Модель 95181
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 120*60
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 91181. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 120*120
Модель 91181
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 120*120
אריחי ריצוף חוץ ציפחה - SLATE 80802. Противоскользящее покрытие R11 
Размер: 80*80
Модель 80802
Противоскользящее покрытие R11
Размер: 80*80
אריחי ריצוף חוץ ציפחה - SLATE 80802. Противоскользящее покрытие R11 
Размер: 80*80
Модель 80802
Противоскользящее покрытие R11
Размер: 80*80
אריחי ריצוף חוץ ציפחה - SLATE 80801. Противоскользящее покрытие R11 
Размер: 80*80
Модель 80801
Противоскользящее покрытие R11
Размер: 80*80
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 2282-5. Противоскользящее покрытие R11 
Размер: 120*60
Модель 2282-5
Противоскользящее покрытие R11
Размер: 120*60
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 2282-4. Противоскользящее покрытие R11 
Размер: 120*60
Модель 2282-4
Противоскользящее покрытие R11
Размер: 120*60
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 2282-3. Противоскользящее покрытие R11 
Размер: 120*60
Модель 2282-3
Противоскользящее покрытие R11
Размер: 120*60
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 2282-2. Противоскользящее покрытие R11 
Размер: 120*60
Модель 2282-2
Противоскользящее покрытие R11
Размер: 120*60
אריחי ריצוף חוץ ציפחה - SLATE 2282-1. Противоскользящее покрытие R11 
Размер: 120*60
Модель 2282-1
Противоскользящее покрытие R11
Размер: 120*60
אריחי ריצוף גרניט פורצלן 120*120 2599-63. Размер: 120*120
Модель 2599-63
Размер: 120*120
אריחי ריצוף גרניט פורצלן 120*120 2599-62. 
Размер: 120*120
Модель 2599-62
Размер: 120*120
אריחי ריצוף גרניט פורצלן 120*120 2599-61. 
Размер: 120*120
Модель 2599-61
Размер: 120*120
אריחי ריצוף גרניט פורצלן 120*120 2599-15. 
Размер: 120*120
Модель 2599-15
Размер: 120*120
אריחי ריצוף גרניט פורצלן 120*120 2581-49. 
Размер: 100*100
Модель 2581-49
Размер: 100*100
אריחי ריצוף גרניט פורצלן 120*120 2581-45. 
Размер: 100*100
Модель 2581-45
Размер: 100*100
אריחי ריצוף גרניט פורצלן 120*120 2581-41. 
Размер: 100*100
Модель 2581-41
Размер: 100*100
אריחי ריצוף גרניט פורצלן 120*120 2581-37. 
Размер: 100*100
Модель 2581-37
Размер: 100*100
אריחי ריצוף גרניט פורצלן 120*120 2581-34. 
Размер: 100*100
Модель 2581-34
Размер: 100*100
אריחי ריצוף גרניט פורצלן 120*120 2581-32. 
Размер: 100*100
Модель 2581-32
Размер: 100*100
אריחי ריצוף גרניט פורצלן 120*120 2581-9. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 100*100
Модель 2581-9
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 100*100
אריחי ריצוף גרניט פורצלן 120*120 2581-6. 
Размер: 100*100
Модель 2581-6
Размер: 100*100
אריחי ריצוף גרניט פורצלן 120*120 2581-4. 
Размер: 100*100
Модель 2581-4
Размер: 100*100
אריחי ריצוף גרניט פורצלן 120*120 2581-3. 
Размер: 100*100
Модель 2581-3
Размер: 100*100
אריחי ריצוף  120*60 3567. 
Размер: 120*60
Модель 3567
Размер: 120*60
אריחי ריצוף  120*60 2580-93. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 120*60
Модель 2580-93
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 120*60
אריחי ריצוף  120*60 2580-92. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 120*60
Модель 2580-92
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 120*60
אריחי ריצוף  120*60 2580-91. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 120*60
Модель 2580-91
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 120*60
אריחי ריצוף  120*60 2580-82. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 120*60
Модель 2580-82
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 120*60
אריחי ריצוף  120*60 2580-81. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 120*60
Модель 2580-81
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 120*60
אריחי ריצוף  120*60 2580-53. 
Размер: 120*60
Модель 2580-53
Размер: 120*60
אריחי ריצוף  120*60 2580-51. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 120*60
Модель 2580-51
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 120*60
אריחי ריצוף  120*60 2580-41. 
Размер: 120*60
Модель 2580-41
Размер: 120*60
אריחי ריצוף  120*60 2580-34. 
Размер: 120*60
Модель 2580-34
Размер: 120*60
אריחי ריצוף  120*60 2580-33. 
Размер: 120*60
Модель 2580-33
Размер: 120*60
אריחי ריצוף  120*60 2580-31. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 120*60
Модель 2580-31
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 120*60
אריחי ריצוף  120*60 2580-29. 
Размер: 120*60
Модель 2580-29
Размер: 120*60
אריחי ריצוף  120*60 2580-27. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 120*60
Модель 2580-27
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 120*60
אריחי ריצוף  120*60 2580-23. 
Размер: 120*60
Модель 2580-23
Размер: 120*60
אריחי ריצוף  120*60 2580-19. 
Размер: 120*60
Модель 2580-19
Размер: 120*60
אריחי ריצוף  120*60 2580-18. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 120*60
Модель 2580-18
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 120*60
אריחי ריצוף  120*60 2580-17. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 120*60
Модель 2580-17
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 120*60
אריחי ריצוף  120*60 2580-14. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 120*60
Модель 2580-14
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 120*60
אריחי ריצוף  120*60 2580-12. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 120*60
Модель 2580-12
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 120*60
אריחי ריצוף  120*60 2580-7. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 120*60
Модель 2580-7
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 120*60
אריחי ריצוף  120*60 2580-5. 
Размер: 120*60
Модель 2580-5
Размер: 120*60
אריחי ריצוף  120*60 2282-5. Противоскользящее покрытие R11 
Размер: 120*60
Модель 2282-5
Противоскользящее покрытие R11
Размер: 120*60
אריחי ריצוף  120*60 2282-4. Противоскользящее покрытие R11 
Размер: 120*60
Модель 2282-4
Противоскользящее покрытие R11
Размер: 120*60
אריחי ריצוף  120*60 2282-3. Противоскользящее покрытие R11 
Размер: 120*60
Модель 2282-3
Противоскользящее покрытие R11
Размер: 120*60
אריחי ריצוף  120*60 2282-2. Противоскользящее покрытие R11 
Размер: 120*60
Модель 2282-2
Противоскользящее покрытие R11
Размер: 120*60
אריחי ריצוף  120*60 2282-1. Противоскользящее покрытие R11 
Размер: 120*60
Модель 2282-1
Противоскользящее покрытие R11
Размер: 120*60
אריחי ריצוף גרניט פורצלן 80*80 2582-35. 
Размер: 80*80
Модель 2582-35
Размер: 80*80
אריחי ריצוף גרניט פורצלן 80*80 2582-33. 
Размер: 80*80
Модель 2582-33
Размер: 80*80
אריחי ריצוף גרניט פורצלן 80*80 2582-27. 
Размер: 80*80
Модель 2582-27
Размер: 80*80
אריחי ריצוף גרניט פורצלן 80*80 2582-25. 
Размер: 80*80
Модель 2582-25
Размер: 80*80
אריחי ריצוף גרניט פורצלן 80*80 2582-13. 
Размер: 80*80
Модель 2582-13
Размер: 80*80
אריחי ריצוף גרניט פורצלן 80*80 2582-12. 
Размер: 80*80
Модель 2582-12
Размер: 80*80
אריחי ריצוף פורצלן מטאלי 96751. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 120*60
Модель 96751
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 120*60
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 96140. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 120*60
Модель 96140
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 120*60
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 97021. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 119.2*59.5
Модель 97021
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 119.2*59.5
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 97021. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 119.2*59.5
Модель 97021
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 119.2*59.5
אריחי ריצוף פורצלן דמוי בטון 96161. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 120*60
Модель 96161
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 120*60
96160. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 120*60
96160
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 120*60
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 96819. 
Размер: 120*60
Модель 96819
Размер: 120*60
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 96813. 
Размер: 120*60
Модель 96813
Размер: 120*60
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 96812. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 120*60 
- התמונה אינה מראה את הРазмер רק את הדוגמא.
Модель 96812
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 120*60
- התמונה אינה מראה את הРазмер רק את הדוגמא.
אריחי ריצוף דמוי עץ 96307. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 120*60
Модель 96307
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 120*60
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 91214. 
Размер: 120*120
Модель 91214
Размер: 120*120
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 22304. 
Размер: 32.6*22.6
Модель 22304
Размер: 32.6*22.6
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 22301. 
Размер:32.6*22.6
Модель 22301
Размер:32.6*22.6
אריחי ריצוף וינטג' סדרת Toledo 20916. 
Размер 20*20 Противоскользящее покрытие R10
Модель 20916
Размер 20*20
Противоскользящее покрытие R10
אריחי ריצוף קרמיקה ענתיקה 20918. 
Размер 20*20 Противоскользящее покрытие R10
Модель 20918
Размер 20*20
Противоскользящее покрытие R10
אריחי ריצוף דמוי עץ 10631. 
Размер 10*60 Противоскользящее покрытие R10
Модель 10631
Размер 10*60
Противоскользящее покрытие R10
אריחי ריצוף וינטג' סדרת Catalonia 25047. 
Размер 25*25 Противоскользящее покрытие R10
Модель 25047
Размер 25*25
Противоскользящее покрытие R10
אריחי ריצוף וינטג' סדרת Catalonia 25046. 
Размер 25*25 Противоскользящее покрытие R10
Модель 25046
Размер 25*25
Противоскользящее покрытие R10

Цена: NIS 129 за квадратный метр..
אריחי ריצוף וינטג' סדרת Catalonia 25045. 
Размер 25*25 Противоскользящее покрытие R10
Модель 25045
Размер 25*25
Противоскользящее покрытие R10
אריחי ריצוף וינטג' סדרת Catalonia 25042. 
Размер 25*25 Противоскользящее покрытие R10
Модель 25042
Размер 25*25
Противоскользящее покрытие R10
אריחי ריצוף וינטג' סדרת Catalonia 25041. 
Размер 25*25 Противоскользящее покрытие R10
Модель 25041
Размер 25*25
Противоскользящее покрытие R10
אריחי ריצוף וינטג' סדרת Catalonia 25040. 
Размер 25*25 Противоскользящее покрытие R10
Модель 25040
Размер 25*25
Противоскользящее покрытие R10
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 22309. 
Размер: 32.6*22.6
Модель 22309
Размер: 32.6*22.6
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 22309. 
Размер: 32.6*22.6
Модель 22309
Размер: 32.6*22.6
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 22308. 
Размер: 32.6*22.6
Модель 22308
Размер: 32.6*22.6
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 22308. 
Размер: 32.6*22.6
Модель 22308
Размер: 32.6*22.6
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 22306. 
Размер: 32.6*22.6
Модель 22306
Размер: 32.6*22.6
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 22306. 
Размер: 32.6*22.6
Модель 22306
Размер: 32.6*22.6
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 22304. 
Размер: 32.6*22.6
Модель 22304
Размер: 32.6*22.6
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 22304. 
Размер: 32.6*22.6
Модель 22304
Размер: 32.6*22.6
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 22303. 
Размер: 32.6*22.6
Модель 22303
Размер: 32.6*22.6
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 22303. 
Размер: 32.6*22.6
Модель 22303
Размер: 32.6*22.6
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 22302. 
Размер: 32.6*22.6
Модель 22302
Размер: 32.6*22.6
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 22302. 
Размер: 32.6*22.6
Модель 22302
Размер: 32.6*22.6
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 22301. 
Размер: 32.6*22.6
Модель 22301
Размер: 32.6*22.6
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 22301. 
Размер: 32.6*22.6
Модель 22301
Размер: 32.6*22.6
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 36356. Противоскользящее покрытие R11 
Размер: 60*30
Модель 36356
Противоскользящее покрытие R11
Размер: 60*30
דגם 88002. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 80*80
Модель 88002
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 80*80

Цена: NIS 210 за квадратный метр..
אריחי ריצוף פורצלן דמוי בטון 80861. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 81*81
Модель 80861
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 81*81
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 91235. 
Размер: 120*120
Модель 91235
Размер: 120*120

Цена: NIS 222 за квадратный метр..
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 97014. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 120*60
Модель 97014
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 120*60
אריחי ריצוף פורצלן דמוי בטון 80867. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 80*80
Модель 80867
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 80*80
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 97016. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 120*60
Модель 97016
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 120*60
אריחי ריצוף פורצלן דמוי בטון 80866. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 80*80
Модель 80866
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 80*80
אריחי ריצוף דמוי עץ 20155. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 120*20
Модель 20155
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 120*20
אריחי ריצוף דמוי עץ 20154. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 120*20
Модель 20154
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 120*20
אריחי ריצוף וינטג' סדרת Cordova 45018. 
Размер: 45*45 Противоскользящее покрытие R10
Модель 45018
Размер: 45*45
Противоскользящее покрытие R10
אריחי ריצוף וינטג' סדרת Cordova 2512. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 20*20
Модель 2512
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 20*20
אריחי ריצוף וינטג' סדרת Cordova 20849. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 20*20
Модель 20849
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 20*20
דגם 66020. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 60*60
Модель 66020
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 60*60
דגם 20849. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 20*20
Модель 20849
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 20*20
אריחי ריצוף דמוי עץ 16113. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 114*17
Модель 16113
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 114*17
אריחי ריצוף פורצלן דמוי בטון 96323. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 120*60
Модель 96323
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 120*60
אריחי ריצוף פורצלן דמוי בטון 96322. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 120*60
Модель 96322
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 120*60
אריחי ריצוף פורצלן דמוי בטון 96321. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 120*60
Модель 96321
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 120*60
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 65059. דמוי רב Размер פחם. Противоскользящее покрытие R11 
Размер: 60*60
Модель 65059
דמוי רב Размер פחם.
Противоскользящее покрытие R11
Размер: 60*60
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 65055. דמוי רב Размер אפור. Противоскользящее покрытие R11 
Размер: 60*60
Модель 65055
דמוי רב Размер אפור.
Противоскользящее покрытие R11
Размер: 60*60
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 65051. דמוי רב Размер בז'. Противоскользящее покрытие R11 
Размер: 60*60
Модель 65051
דמוי רב Размер בז'.
Противоскользящее покрытие R11
Размер: 60*60
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 96203. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 120*60
Модель 96203
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 120*60
אריחי ריצוף חוץ ציפחה - SLATE 96203. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 120*60
Модель 96203
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 120*60
אריחי ריצוף קרמיקה ענתיקה 15130. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 15*15
Модель 15130
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 15*15
אריחי ריצוף דמוי עץ 16113. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 114*17
Модель 16113
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 114*17
אריחי ריצוף וינטג' סדרת Cordova 20933. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 20*20
Модель 20933
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 20*20
אריחי ריצוף וינטג' סדרת Toledo 20933. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 20*20
Модель 20933
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 20*20
אריחי ריצוף פורצלן דמוי בטון 96314. Противоскользящее покрытие R10
Модель 96314
Противоскользящее покрытие R10
אריחי ריצוף פורצלן דמוי בטון 96312. Противоскользящее покрытие R10
Модель 96312
Противоскользящее покрытие R10
אריחי ריצוף פורצלן דמוי בטון 96310. Противоскользящее покрытие R10
Модель 96310
Противоскользящее покрытие R10
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 50512. רב Размер וצבע , 50*25 25*25 25*12.5 . Противоскользящее покрытие R11
Модель 50512
רב Размер וצבע , 50*25 25*25 25*12.5 .
Противоскользящее покрытие R11

Технические спецификации
אריחי ריצוף דמוי עץ 16119. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 114*17
Модель 16119
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 114*17
אריחי ריצוף דמוי עץ 16118. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 114*17
Модель 16118
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 114*17
אריחי ריצוף דמוי עץ 16114. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 114*17
Модель 16114
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 114*17
אריחי ריצוף דמוי עץ 16110. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 114*17
Модель 16110
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 114*17
מעויינים צבעוניים. Противоскользящее покрытие R10
Керамическая плитка в старинном стиле
Противоскользящее покрытие R10
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 96169. 
Размер 60*120 Противоскользящее покрытие R10
Модель 96169
Размер 60*120
Противоскользящее покрытие R10
אריחי ריצוף פורצלן מטאלי 97006. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 120*60
Модель 97006
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 120*60
אריחי ריצוף פורצלן מטאלי 97006. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 120*60
Модель 97006
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 120*60
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 97001. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 120*60
Модель 97001
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 120*60
אריחי ריצוף דמוי עץ 36469. Противоскользящее покрытие R11 
Размер: 41*36
Модель 36469
Противоскользящее покрытие R11
Размер: 41*36
אריחי ריצוף דמוי עץ 36461. Противоскользящее покрытие R11 
Размер: 41*36
Модель 36461
Противоскользящее покрытие R11
Размер: 41*36
אריחי ריצוף דמוי עץ 36460. Противоскользящее покрытие R11 
Размер: 41*36
Модель 36460
Противоскользящее покрытие R11
Размер: 41*36
אריחי ריצוף דמוי עץ 19469. Противоскользящее покрытие R11 
Размер: 42*18.5
Модель 19469
Противоскользящее покрытие R11
Размер: 42*18.5
אריחי ריצוף דמוי עץ 19460. Противоскользящее покрытие R11 
Размер: 42*18.5
Модель 19460
Противоскользящее покрытие R11
Размер: 42*18.5
דגמים 17469 21469. Противоскользящее покрытие R11 
דגם 17469 - Размер: 60*7 
דגם 21469 - Размер: 60*21
Модели 17469 21469
Противоскользящее покрытие R11
דגם 17469 - Размер: 60*7
דגם 21469 - Размер: 60*21
דגמים 17461 21461. Противоскользящее покрытие R11 
דגם 17461 - Размер: 60*7 
דגם 21461 - Размер: 60*21
Модели 17461 21461
Противоскользящее покрытие R11
דגם 17461 - Размер: 60*7
דגם 21461 - Размер: 60*21
אריחי ריצוף וינטג' סדרת Toledo 20978. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 20*20
Модель 20978
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 20*20
אריחי ריצוף פורצלן מטאלי 60845. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 60*60
Модель 60845
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 60*60
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 96149. Противоскользящее покрытие R10
Модель 96149
Противоскользящее покрытие R10
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 96145. Противоскользящее покрытие R10
Модель 96145
Противоскользящее покрытие R10
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 96142. Противоскользящее покрытие R10
Модель 96142
Противоскользящее покрытие R10
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 96141. Противоскользящее покрытие R10
Модель 96141
Противоскользящее покрытие R10
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 96140. Противоскользящее покрытие R10
Модель 96140
Противоскользящее покрытие R10
אריחי ריצוף דמוי עץ 26149. Противоскользящее покрытие R10
Модель 26149
Противоскользящее покрытие R10

Цена: NIS 94 за квадратный метр..
אריחי ריצוף דמוי עץ 26145. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 120*20
Модель 26145
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 120*20

Цена: NIS 94 за квадратный метр..
אריחי ריצוף דמוי עץ 26142. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 120*20
Модель 26142
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 120*20

Цена: NIS 94 за квадратный метр..
אריחי ריצוף דמוי עץ 26141. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 120*20
Модель 26141
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 120*20

Цена: NIS 94 за квадратный метр..
אריחי ריצוף דמוי עץ 26140. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 120*20
Модель 26140
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 120*20
1096
1096
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 2584. Противоскользящее покрытие R11 
2584 Размер:60*120 לפי הזמנה 
99016 Размер 100*100 - יש במלאי
Модель 2584
Противоскользящее покрытие R11
2584 Размер:60*120 לפי הזמנה
99016 Размер 100*100 - יש במלאי
אריחי ריצוף פורצלן דמוי בטון 2584. Противоскользящее покрытие R11 
2584 Размер:60*120 לפי הזמנה 
99016 Размер 100*100 - יש במלאי
Модель 2584
Противоскользящее покрытие R11
2584 Размер:60*120 לפי הזמנה
99016 Размер 100*100 - יש במלאי
אריחי ריצוף פורצלן דמוי בטון 99016. Противоскользящее покрытие R11 
Размер:100*100
Модель 99016
Противоскользящее покрытие R11
Размер:100*100
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 99016. Противоскользящее покрытие R11 
Размер:100*100
Модель 99016
Противоскользящее покрытие R11
Размер:100*100
אריחי ריצוף גרניט פורצלן 120*120 99016. Противоскользящее покрытие R11 
Размер:100*100
Модель 99016
Противоскользящее покрытие R11
Размер:100*100
אריחי ריצוף גרניט פורצלן 120*120 99017. Противоскользящее покрытие R11 
Размер:100*100
Модель 99017
Противоскользящее покрытие R11
Размер:100*100
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 99017. Противоскользящее покрытие R11 
Размер:100*100
Модель 99017
Противоскользящее покрытие R11
Размер:100*100
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 1091. Противоскользящее покрытие R10 
Размер:75*75 
דגם 1091 Размер: 75*75 
דגם 1689 Размер: 100*100 (יש במלאי) 
דגם 2467 Размер: 60*60 ( יש במלאי)
Модель 1091
Противоскользящее покрытие R10
Размер:75*75
דגם 1091 Размер: 75*75
דגם 1689 Размер: 100*100 (יש במלאי)
דגם 2467 Размер: 60*60 ( יש במלאי)
אריחי ריצוף גרניט פורצלן 60*60 2466. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 60*60 
תוצרת ספרד.
2466 Размер: 60*60 
1099 Размер: 75*75 
1687 Размер: 100*100 (יש במלאי)
Модель 2466
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 60*60
תוצרת ספרד. 2466 Размер: 60*60
1099 Размер: 75*75
1687 Размер: 100*100 (יש במלאי)
אריחי ריצוף גרניט פורצלן 120*120 1687. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 100*100 
2466 Размер: 60*60 - לפי הזמנה 
1099 Размер: 75*75 - לפי הזמנה 
1687 Размер: 100*100
Модель 1687
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 100*100
2466 Размер: 60*60 - לפי הזמנה
1099 Размер: 75*75 - לפי הזמנה
1687 Размер: 100*100

דגם 1687 Цена: NIS 152 за квадратный метр..
דגמים 1099 2466. Противоскользящее покрытие R10 
2466 Размер: 60*60 
1099 Размер: 75*75 
1687 Размер: 100*100(יש במלאי)
Модели 1099 2466
Противоскользящее покрытие R10
2466 Размер: 60*60
1099 Размер: 75*75
1687 Размер: 100*100(יש במלאי)
אריחי ריצוף גרניט פורצלן 60*60 2094. Противоскользящее покрытие R10 Размер: 60*60 
1092 Размер: 60*60 
2094 Размер: 75*75 
99212 Размер: 100*100
Модель 2094
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 60*60
1092 Размер: 60*60
2094 Размер: 75*75
99212 Размер: 100*100
דגמים 1092 2094. Противоскользящее покрытие R10 
1092 Размер: 60*60 
2094 Размер: 75*75 
99212 Размер: 100*100
Модели 1092 2094
Противоскользящее покрытие R10
1092 Размер: 60*60
2094 Размер: 75*75
99212 Размер: 100*100
אריחי ריצוף דמוי עץ 1286-1. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 120*23
Модель 1286-1
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 120*23
אריחי ריצוף חוץ ציפחה - SLATE 65044. Противоскользящее покрытие R11 
Размер: 60*60
Модель 65044
Противоскользящее покрытие R11
Размер: 60*60
אריחי ריצוף חוץ ציפחה - SLATE 65045. Противоскользящее покрытие R11 
Размер: 60*60
Модель 65045
Противоскользящее покрытие R11
Размер: 60*60
אריחי ריצוף חוץ ציפחה - SLATE 65046. Противоскользящее покрытие R11 
Размер: 60*60
Модель 65046
Противоскользящее покрытие R11
Размер: 60*60
אריחי ריצוף חוץ ציפחה - SLATE 65049. Противоскользящее покрытие R11 
Размер: 60*60
Модель 65049
Противоскользящее покрытие R11
Размер: 60*60
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 1002474. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 75*75
Модель 1002474
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 75*75
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 2472. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 75*75
Модель 2472
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 75*75
אריחי ריצוף גרניט פורצלן 60*60 2470. Противоскользящее покрытие R10
Модель 2470
Противоскользящее покрытие R10
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 2470. Противоскользящее покрытие R10
Модель 2470
Противоскользящее покрытие R10
דגמים 1002469 1002468. Противоскользящее покрытие R10 
1002469 Размер: 75*75 1002468Размер : 60*60
Модели 1002469 1002468
Противоскользящее покрытие R10
1002469 Размер: 75*75
1002468Размер : 60*60
אריחי ריצוף גרניט פורצלן 60*60 1002468. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 60*60
Модель 1002468
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 60*60
אריחי ריצוף דמוי עץ 23127. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 120*23
Модель 23127
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 120*23

Цена: NIS 94 за квадратный метр..
דגם 2434. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 66*66
Модель 2434
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 66*66

Цена: NIS 117 за квадратный метр..
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 2434. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 66*66
Модель 2434
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 66*66

Цена: NIS 117 за квадратный метр..
אריחי ריצוף חוץ טרקוטה / קוטו 36400. 
Размер: 36*36
Модель 36400
Размер: 36*36
דגמים 26030 26031. Противоскользящее покрытие R10 Размер:27*23.
Модели 26030 26031
Противоскользящее покрытие R10
Размер:27*23.
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 96149. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 120*60
Модель 96149
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 120*60
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 98181. Противоскользящее покрытие R10 
Размер:180*90
Модель 98181
Противоскользящее покрытие R10
Размер:180*90
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 98181. Противоскользящее покрытие R10 
Размер:180*90
Модель 98181
Противоскользящее покрытие R10
Размер:180*90
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 96169. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 120*60
Модель 96169
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 120*60
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 96168. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 120*60
Модель 96168
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 120*60
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 96169. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 120*60
Модель 96169
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 120*60
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 96168. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 120*60
Модель 96168
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 120*60
דגם 96809. Противоскользящее покрытие R10
Модель 96809
Противоскользящее покрытие R10
דגם 96805. Противоскользящее покрытие R10
Модель 96805
Противоскользящее покрытие R10
דגם 96802. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 120*60
Модель 96802
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 120*60

Цена: NIS 264 за квадратный метр..
דגם 96804. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 120*60
Модель 96804
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 120*60
דגם 96801. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 120*60
Модель 96801
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 120*60
אריחי ריצוף קרמיקה ענתיקה 20741. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 20*20
Модель 20741
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 20*20

Цена: NIS 164 за квадратный метр..
אריחי ריצוף קרמיקה ענתיקה 20740. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 20*20
Модель 20740
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 20*20

Цена: NIS 164 за квадратный метр..
אריחי ריצוף קרמיקה ענתיקה 45023. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 45*45
Модель 45023
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 45*45
אריחי ריצוף קרמיקה ענתיקה 45021. Противоскользящее покрытие R10 
Размер:45*45
Модель 45021
Противоскользящее покрытие R10
Размер:45*45
דגם 60134. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 59.5*59.5
Модель 60134
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 59.5*59.5
דגם 60133. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 59.5*59.5
Модель 60133
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 59.5*59.5
דגם 60132. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 59.5*59.5
Модель 60132
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 59.5*59.5
דגם 60131. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 59.5*59.5
Модель 60131
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 59.5*59.5
דגם 96809. Противоскользящее покрытие R10 
Размер:60*120
Модель 96809
Противоскользящее покрытие R10
Размер:60*120
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 59002. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 59.5*59.5
Модель 59002
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 59.5*59.5
דגם 80830 (ברצפה). 
Размер 80*80 Противоскользящее покрытие R10
Модель 80830 ()
Размер 80*80
Противоскользящее покрытие R10
אריחי ריצוף פורצלן דמוי בטון 17226. 
Размер 28*7 Противоскользящее покрытие R10
Модель 17226
Размер 28*7
Противоскользящее покрытие R10
אריחי ריצוף פורצלן דמוי בטון 17225 (ברצפה). 
Размер 28*7 Противоскользящее покрытие R10
Модель 17225 ()
Размер 28*7
Противоскользящее покрытие R10
אריחי ריצוף וינטג' סדרת Hexagon 15196 (ברצפה). Противоскользящее покрытие R10
Модель 15196 ()
Противоскользящее покрытие R10
אריחי ריצוף דמוי עץ 23130. 
Размер 23*120 Противоскользящее покрытие R10
Модель 23130
Размер 23*120
Противоскользящее покрытие R10

Цена: NIS 94 за квадратный метр..
אריחי ריצוף דמוי עץ 23131. 
Размер 23*120 Противоскользящее покрытие R10
Модель 23131
Размер 23*120
Противоскользящее покрытие R10
אריחי ריצוף דמוי עץ 23132. 
Размер 23*120 Противоскользящее покрытие R10
Модель 23132
Размер 23*120
Противоскользящее покрытие R10
דגמים 1092 2094. Противоскользящее покрытие R10 
1092 Размер: 60*60 
2094 Размер: 75*75 
99212 Размер: 100*100
Модели 1092 2094
Противоскользящее покрытие R10
1092 Размер: 60*60
2094 Размер: 75*75
99212 Размер: 100*100
דגם 96807. 
Размер 60*120
Модель 96807
Размер 60*120
אריחי ריצוף פורצלן דמוי בטון 40632. פורצלן רב Размер אפרפר Противоскользящее покрытие R10
Модель 40632
פורצלן רב Размер אפרפר
Противоскользящее покрытие R10

Цена: NIS 94 за квадратный метр..
VERSACE 97279 1543 VR5819
VERSACE 97279 1543 VR5819
אריחי ריצוף פורצלן דמוי בטון 91051. Противоскользящее покрытие R10
Модель 91051
Противоскользящее покрытие R10

Цена: NIS 187 за квадратный метр..
אריחי ריצוף פורצלן דמוי בטון 91050. Противоскользящее покрытие R10
Модель 91050
Противоскользящее покрытие R10

Цена: NIS 224 за квадратный метр..
אריחי ריצוף וינטג' סדרת Cordova 45018. 
Размер: 45*45 Противоскользящее покрытие R10
Модель 45018
Размер: 45*45
Противоскользящее покрытие R10
אריחי ריצוף וינטג' סדרת Cordova 45017. 
Размер: 45*45 Противоскользящее покрытие R10
Модель 45017
Размер: 45*45
Противоскользящее покрытие R10
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 97000. Противоскользящее покрытие R10
Модель 97000
Противоскользящее покрытие R10
אריחי ריצוף פורצלן מטאלי 50144. 
Размер: 49.8*99.6 Противоскользящее покрытие R10
Модель 50144
Размер: 49.8*99.6
Противоскользящее покрытие R10
אריחי ריצוף פורצלן מטאלי 50140. 
Размер: 49.8*99.6 Противоскользящее покрытие R10
Модель 50140
Размер: 49.8*99.6
Противоскользящее покрытие R10
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 60116. 
Размер: 59.5*59.5 Противоскользящее покрытие R10
Модель 60116
Размер: 59.5*59.5
Противоскользящее покрытие R10
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 60115. 
Размер: 59.5*59.5 Противоскользящее покрытие R10
Модель 60115
Размер: 59.5*59.5
Противоскользящее покрытие R10
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 60114. 
Размер: 59.5*59.5 Противоскользящее покрытие R10
Модель 60114
Размер: 59.5*59.5
Противоскользящее покрытие R10
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 60112. 
Размер: 59.5*59.5 Противоскользящее покрытие R10
Модель 60112
Размер: 59.5*59.5
Противоскользящее покрытие R10
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 60111. 
Размер: 59.5*59.5 Противоскользящее покрытие R10
Модель 60111
Размер: 59.5*59.5
Противоскользящее покрытие R10
אריחי ריצוף וינטג' סדרת Toledo 33113. 
Размер: 33*33 Противоскользящее покрытие R10
Модель 33113
Размер: 33*33
Противоскользящее покрытие R10
אריחי ריצוף דמוי עץ 16112. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 114*17
Модель 16112
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 114*17
אריחים לריצוף חוץ פורצלן דמוי אבן 96302. 
Размер: 60*120 Противоскользящее покрытие R10
Модель 96302
Размер: 60*120
Противоскользящее покрытие R10
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 20905. 
Размер: 20*20 Противоскользящее покрытие R10
Модель 20905
Размер: 20*20
Противоскользящее покрытие R10
אריחי ריצוף קרמיקה וגרניט פורצלן בגימור מט 1003069. 
Размер: 28*32
Модель 1003069
Размер: 28*32
אריחי ריצוף וינטג' סדרת Hexagon 26035. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 20*24
Модель 26035
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 20*24
אריחי ריצוף וינטג' סדרת Hexagon 26034 26035. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 20*24
Модель 26034 26035
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 20*24
אריחי ריצוף וינטג' סדרת Hexagon 26032 26033. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 20*24
Модель 26032 26033
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 20*24
אריחי ריצוף פורצלן דמוי בטון 96186. Противоскользящее покрытие R10
Модель 96186
Противоскользящее покрытие R10

Цена: NIS 176 за квадратный метр..