חלמיש Лучшие бренды для дизайна интерьера
03-6279032
  1. Халамиш >
  2. Ванные комнаты >
  3. Раковины >
  4. Раковина в туалете

Раковины: Раковина в туалете

Раковина в туалете

В последние несколько лет отделка раковин изменилась и стала более нежной. Технологическое развитие последних нескольких десятилетий, новые доступные материалы и внимание ведущих промышленных дизайнеров, также изменили мир раковин в более стильный и разнообразный. Сегодня вам предлагается широкий ассортимент раковин, которые уже давно заменили классическую белую глиняную миску, которая использовалась в качестве раковины. При посещение выставочных залов компании Халамиш вы встретите серию раковин различных форм, сделанных из различных материалов, и которые позволяют использовать различные способы установки на кухне и в ванной комнате.



 כיור ידיים לחדר השרותים L3723-9. 
Размер: 23*37
Модель L3723-9
Размер: 23*37

Технические спецификации
 כיור ידיים לחדר השרותים L4503. 
Размер 45.5*25
Модель L4503
Размер 45.5*25

Технические спецификации
 כיור ידיים לחדר השרותים L5201. 
Размер 52*26
Модель L5201
Размер 52*26

Технические спецификации
 כיור ידיים לחדר השרותים L5002. 
Размер: 50*24
Модель L5002
Размер: 50*24

Технические спецификации
 כיור ידיים לחדר השרותים L3901. 
Размер 39.5*28
Модель L3901
Размер 39.5*28

Технические спецификации
 כיור ידיים לחדר השרותים L4601. 
Размер: 46*21.5
Модель L4601
Размер: 46*21.5

Технические спецификации
Цена: NIS 748 .
 כיור ידיים לחדר השרותים L370. 
Размер 37*25.5
Модель L370
Размер 37*25.5

Технические спецификации
 כיור ידיים לחדר השרותים B230
Модель B230

Технические спецификации
 כיור ידיים לחדר השרותים L3723-1. 
Размер: 23*37
Модель L3723-1
Размер: 23*37

Технические спецификации
 כיור ידיים לחדר השרותים L5000-11. 
Размер: 20*50
Модель L5000-11
Размер: 20*50

Технические спецификации
 כיור ידיים לחדר השרותים L409. 
Размер: 26.5*43
Модель L409
Размер: 26.5*43

Технические спецификации
Цена: NIS 819 .
 כיור ידיים לחדר השרותים L4502. 
Размер: 45*25
Модель L4502
Размер: 45*25

Технические спецификации
 כיור ידיים לחדר השרותים L3013. 
Размер: 37*18
Модель L3013
Размер: 37*18

Технические спецификации
 כיור ידיים לחדר השרותים L3012. 
Размер: 30*18
Модель L3012
Размер: 30*18

Технические спецификации
 כיור ידיים לחדר השרותים L456. 
Размер: 25*48
Модель L456
Размер: 25*48

Технические спецификации
Цена: NIS 468
 כיור ידיים לחדר השרותים L3011. 
Размер: 28*32
Модель L3011
Размер: 28*32

Технические спецификации
Цена: NIS 468
 כיור ידיים לחדר השרותים L453.  Размер: 22*41.
Модель L453
Размер: 22*41.

Технические спецификации
Цена: NIS 468 .
 כיור ידיים לחדר השרותים L470. 
Размер: 23*47
Модель L470
Размер: 23*47

Технические спецификации
Цена: NIS 211 .
 כיור ידיים לחדר השרותים L6400. 
Размер: 22*40
Модель L6400
Размер: 22*40

Технические спецификации
Цена: NIS 421 .
 כיור ידיים לחדר השרותים L3010. 
Размер: 22.5/30
Модель L3010
Размер: 22.5/30

Технические спецификации
Цена: NIS 468 за квадратный метр..
 כיור ידיים לחדר השרותים L454. 
Размер: 26/45
Модель L454
Размер: 26/45

Технические спецификации
Цена: NIS 468 ליח'.
 כיור ידיים לחדר השרותים  7410
Модель 7410

Технические спецификации
 כיור ידיים לחדר השרותים 7411. 
Размер: 25*50
Модель 7411
Размер: 25*50

Технические спецификации