חלמיש Лучшие бренды для дизайна интерьера
03-6279032
  1. Халамиш >
  2. Напольное покрытие >
  3. Винтажная керамика >
  4. סדרת Mix Stone

Винтажная керамика: סדרת Mix Stone

סדרת Mix Stone
אריחי ריצוף וינטג' סדרת Mix Stone 40623. פורצלן דמוי אבן בז רב Размер. Противоскользящее покрытие R10
Модель 40623
פורצלן דמוי אבן בז רב Размер.
Противоскользящее покрытие R10

Цена: NIS 129 за квадратный метр..
אריחי ריצוף וינטג' סדרת Mix Stone 40625. פורצלן דמוי אבן אפור רב Размер. Противоскользящее покрытие R10
Модель 40625
פורצלן דמוי אבן אפור רב Размер.
Противоскользящее покрытие R10

Цена: NIS 129 за квадратный метр..
סדרת Mix Stone
Mix Stone
סדרת Mix Stone
Mix Stone
סדרת Mix Stone
Mix Stone
אריחי ריצוף וינטג' סדרת Mix Stone 20910. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 20*20
Модель 20910
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 20*20
סדרת Mix Stone
Mix Stone
סדרת Mix Stone
Mix Stone
סדרת Mix Stone
Mix Stone
סדרת Mix Stone
Mix Stone
סדרת Mix Stone
Mix Stone
סדרת Mix Stone
Mix Stone
סדרת Mix Stone
Mix Stone
סדרת Mix Stone
Mix Stone
סדרת Mix Stone
Mix Stone
סדרת Mix Stone
Mix Stone
סדרת Mix Stone
Mix Stone
סדרת Mix Stone
Mix Stone
סדרת Mix Stone
Mix Stone
סדרת Mix Stone
Mix Stone
סדרת Mix Stone
Mix Stone
סדרת Mix Stone
Mix Stone
סדרת Mix Stone
Mix Stone
סדרת Mix Stone
Mix Stone
סדרת Mix Stone
Mix Stone
אריחי ריצוף וינטג' סדרת Mix Stone C920. Размер: 20*20
Модель C920
Размер: 20*20
אריחי ריצוף וינטג' סדרת Mix Stone C921. Размер:20*20
Модель C921
Размер:20*20
אריחי ריצוף וינטג' סדרת Mix Stone C922. Размер:20*20
Модель C922
Размер:20*20
אריחי ריצוף וינטג' סדרת Mix Stone C924. Размер:20*20
Модель C924
Размер:20*20
אריחי ריצוף וינטג' סדרת Mix Stone 1012923. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 40.4*20
Модель 1012923
Противоскользящее покрытие R10
Размер: 40.4*20
פריסה אפשרית לסדרה
סדרת Mix Stone
פריסה אפשרית לסדרה
סדרת Mix Stone
פריסה אפשרית לסדרה
סדרת Mix Stone
פריסה אפשרית לסדרה
סדרת Mix Stone