חלמיש Лучшие бренды для дизайна интерьера
03-6279032
 1. Халамиш >
 2. Напольное покрытие >
 3. Особое напольное покрытие

Особое напольное покрытие


דגם 91002. 
Размер: 120*120
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 96336. 
Размер 60*120
אריחי ריצוף דמוי עץ 23131. 
Размер 23*120 Противоскользящее покрытие R10
אריחי ריצוף פורצלן דמוי בטון 26036 26037
אריחי ריצוף פורצלן דמוי בטון 91224. 
Размер: 120*120
אריחי ריצוף פורצלן מטאלי 50140. 
Размер: 49.8*99.6 Противоскользящее покрытие R10
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 96337. 
Размер: 60*120
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 91611. 
Размер: 100*260
פורצלן דמוי בטון רב גודל. Противоскользящее покрытие R10 

ברב Размер: 60*90 50%, 60*60 33%, 60*30 17%.
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 96181. 
Размер: 120*60
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 96180. 
Размер: 120*60
אריחי ריצוף פורצלן דמוי בטון 60185. 
Размер: 60*180 Противоскользящее покрытие R10
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 91211. 
Размер: 120*120
דגם VR9006
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 97509. 
Размер: 60*120
דגם VR9004
פורצלן דמוי אבן רב גודל. Противоскользящее покрытие R10
אריחי ריצוף פורצלן מטאלי 96849. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 120*60
אריחי ריצוף פורצלן מטאלי 96845. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 120*60
אריחי ריצוף פורצלן מטאלי 23842. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 120*20
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 66341. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 60*60
אריחי ריצוף מסדרת Colour 2221. 
Размер: 15*15
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 65046. Противоскользящее покрытие R11 
Размер 60*60 במלאי
אריחי ריצוף דמוי עץ 2417. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 24*27.7
אריחי ריצוף דמוי עץ 2416. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 30*120
אריחי ריצוף דמוי עץ 2409. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 30*120
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 1002363. 
Размер: 60*120 Противоскользящее покрытие R10
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 1011687. 
Размер: 100*100
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 1155. 
Размер: 59.5*59.5
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 1012160. 
Размер: 100*100
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 2159. 
Размер: 100*100
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 3766. 
Размер: 13.8*13.8
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 3764. 
Размер: 13.8*13.8
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 1012319. 
Размер: 40*120
דגם 2282. 
Размер: 180*26.5
דגם 2268. 
Размер: 80*80
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 2302129. פורצלן דמוי שיש רב Размер.
66020. Противоскользящее покрытие R10
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 2137. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 60*119
אריחי ריצוף דמוי עץ 1013543. 
Размер: 15*100
אריחי ריצוף דמוי עץ 1011867. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 15.3*58.9
אריחי ריצוף דמוי עץ 1011866. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 15.3*58.9
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 1001362. 
Размер: 300*100.
דגם 2562. 
Размер 60*60
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 1002533. 
Размер 120*120
אריחי ריצוף גרניט פורצלן דמוי אבן 2309. 
Размер: 13.8*13.8
אריחים לריצוף גרניט פורצלן דמוי שיש 2254. 
Размер 80*80
אריחי ריצוף דמוי עץ 982215. Противоскользящее покрытие R10 
Размер: 17*114
אריחי ריצוף דמוי עץ 15806. 
Размер: 15*66 Противоскользящее покрытие R10
פורצלן דק דמוי שיש
אריחי ריצוף דמוי עץ 23130. 
Размер 23*120 Противоскользящее покрытие R10
ריצוף חוץ- דמוי עץ אריחי ריצוף דמוי עץ 3147. Противоскользящее покрытие R10 
Размер 23*66